Kursplan för Sjö- och transporträtt

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime and transportation law
 • KurskodSJO332
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift, del A 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp
  0218 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
  • 22 Mar 2019 em L
  • 12 Jun 2019 em L
  • 27 Aug 2019 fm L

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • SJO330 Sjö- och transporträtt
  • SJO331 Sjö- och transporträtt

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJO150 Handelsrätt

  Syfte

  Kursen är en introduktion i transporträtt med fokus på sjörätt. Syftet är att ge kunskap för att på en operativ nivå förstå och praktiskt kunna hantera de konventioner, lagar, avtal och praxis som styr sjö- transport- och logistikverksamhet. Syftet är också att träna studenterna i rapportskrivning samt att tillämpa juridisk metod.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Redogöra för centrala juridiska begrepp i sjölagen och annan lagstiftning
  - Analysera och förstå funktion- kostnad- och riskfördelning i standardavtal inom sjöfartsnäringen
  - Tillämpa ansvarsbestämmelser för redare och transportörer samt begränsningsmöjligheter.
  - Sammanfatta och tillämpa principerna för transportansvar och ansvarsbegränsning i de internationella lastansvarskonventioner som omfattas i kursen.
  - Förklara rätts och ansvarsförhållande mellan parterna i transportavtal såsom konossement, rese och tidscertepartier.
  - Redogöra för grunderna i miljöansvarsreglerna i sjölagen och av hur överträdelser av föroreningsregler sanktioneras.
  - Redogöra för ansvarsfördelning i avtal om multimodala transporter.

  Innehåll

  - Kursintroduktion
  - Transporträtt - sjörätt
  - Introduktion: internationella konventioner
  - Sjölagen:
     - Fartyg, nationalitet, register (1-2 kap)
     - Fartyg som finansiell säkerhet (3-4 kap)
     - Redaransvar (7 kap)
     - Kollisioner (8 kap)
     - Globalbegräsning (9 kap)
     - Ansvar för förorening och oljeskada (10 kap)
     - Transportansvar och begränsningsrätt (13 kap)
       - Ansvar för korrekta uppgifter i transportavtal - pragmatiska lösningar eller bedrägeri?
     - Passageraransvar (14 kap)
  - Befraktningsavtal
  - Bogsering - bärgning - vrakborttagning
  - Multimodala transporter

  Organisation

  Föreläsningar
  Introduktionsföreläsningen är obligatorisk. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och förbereda för inlämningsuppgifterna

  Litteraturstudier
  Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

  Instuderingsfrågor
  För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som  återspeglar kunskapsmålen.

  Inlämningsuppgifter
  3 (varav 1 ev på engelska) obligatoriska uppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2 eller 3 studenter beroende på antal deltagare i kursen.

  Tentamen
  Skriftlig salstentamen som baseras på litteraturen, föreläsningar, instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter (del A) samt en salstentamen (del B). Båda delar betygssätts med godkänt eller underkänt. Slutbetyget blir antingen underkänt, 3, 4 eller 5 och bestäms baserat på en sammanvägning av resultatet på inlämningsuppgifter och salstentamen.