Kursplan för Marina risker och försäkringar

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine risks and insurance
 • KurskodSJO294
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 77122
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 5,5 hp
Betygsskala: UG
5,5 hp
  0217 Tentamen, del B 2 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp
  • 20 Mar 2019 fm L DIG
  • 11 Jun 2019 fm L DIG
  • 27 Aug 2019 fm L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • SJO290 Sjöförsäkringar
  • SJO291 Marina risker och försäkringar
  • SJO292 Marina risker och försäkringar
  • SJO293 Marina risker och försäkringar

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJO150 Handelsrätt
  SJO330 Sjö- och transporträtt

  Syfte

  Syftet med kursen är att:

  - Introducera och förklara konceptet risk från ett försäkringsperspektiv;
  - Genomföra riskanalyser för fartyg baserat på autentisk information;
  - Ge kunskap om de regler och avtal som styr den svenska sjöförsäkringsmarknaden;
  - Introducera och ge färdigheter i att förstå och tolka försäkringsregler och -villkor;
  - I verkliga fall utvärdera och justera skador och anspråk i enlighet med gällande regler, i synnerhet i samband med skrov- och P&I-försäkring.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara och definiera konceptet risk från ett försäkringsperspektiv;
  - Identifiera riskområden och exponering för sjöfart, transport och angränsande verksamheter;
  - Redogöra för försäkringsmarknadens riskdelning genom samförsäkring och återförsäkring;
  - Redogöra för upplysningsplikten i marina försäkringsavtal;
  - Redogöra för de lagar och regler som styr den svenska marina försäkringsmarknaden;
  - I praktiken och med rapporter och material ställa upp försäkringskrav;
  - Förstå "Moralregeln" och reglerna kring identifikation i marin försäkring;
  - Bedöma ansvarskrav i förhållande till rättsregler och P&I-försäkringsvillkor;
  - Grundläggande skadereglering enligt kaskoförsäkringsregler

  Innehåll

  Kursen är en introduktion till marina försäkringar med delar om följande ämnen:

  - Risk
  - Riskutvärdering (ingår i del 1 av inlämningsuppgiften)
  - Svensk försäkringsrätt
  - kaskoförsäkring (H&M), NMIP 2013 (ingår i del 2 av inlämningsuppgiften)
  - P&I-försäkring (del 3 av inlämningsuppgiften)
  - Lastförsäkring (AV2007)

  Organisation

  Kursmaterial:
  Materialet för kursen finns tillgänglig och listas på kurshemsidan i Ping-Pong. Dokumentet "Course description" innehåller en förteckning över de delar som tas upp i kursen, med referens till relevanta delar av kurslitteraturen. Observera att kursbeskrivningen är ett preliminärt och levande dokument, som kan komma att ändras under kursens gång.

  Föreläsningar:
  Föreläsningarna presenterar lärandemålen för de delar som gås igenom. Dokumentet kursbeskrivning har sidreferenser till litteraturen, som det förutsätts att studenterna gått igenom innan föreläsningarna. De huvudsakliga koncepten och frågeställningarna kommer att analyseras och förklaras under föreläsningarna. Obligatoriskt närvaro vid följande tillfällen som framgår i kursbeskrivningen på pingpong: introduktionsföreläsning, gästföreläsningar och vid redovisning / genomgång av instuderingsfrågor.

  Instuderingsfrågor:
  Instuderingsfrågor kommer att tillgängliggöras på kurshemsidan för relevanta delar av litteraturen. Syftet med instuderingsfrågorna är att stödja läsandet och förståelsen av texterna. Korta svar på frågorna kommer att presenteras av studenterna genom så kallad ticking, vilket förklaras närmare vid introduktionsföreläsningen. Det är obligatoriskt att förbereda och skriva upp sig för tre av de fyra tickingtillfällena.

  Inlämningsuppgift:
  Inlämningsuppgiften består av tre delar som speglar de tre huvudsakliga områdena i av kursen: Riskanalys, skrovförsäkring och P&I-försäkring. Inlämningsuppgiften genomförs i grupper om två och är obligatorisk.

  Tentamen:
  Frågorna vid tentamen kommer att bestå av kortare, faktabaserade frågor, liknande instuderingsfrågorna, med målet att utvärdera studentens förståelse för kursmaterialet. Tentamen är obligatorisk.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom tre inlämningsuppgifter (del A) samt en salstentamen (del B). Båda delar betygssätts med godkänt eller underkänt. Slutbetyget blir antingen underkänt, 3, 4 eller 5 och bestäms baserat på en sammanvägning av resultatet på inlämningsuppgifter och salstentamen.