Kursplan för Juridisk och ekonomisk översiktskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-10-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasics of law and economics
 • KurskodSJO133
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76141
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 31 Okt 2019 fm L DIG
 • 17 Jan 2020 em L DIG
 • 21 Aug 2020 fm L DIG
0218 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 31 Okt 2019 fm L DIG
 • 17 Jan 2020 em L DIG
 • 21 Aug 2020 fm L DIG
0318 Tentamen, del C 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2019 fm L
 • 16 Jan 2020 fm L
 • 20 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

 • Daniel Eriksson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SJO132 Juridisk och ekonomisk översiktskurs

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i civilrätt, främst inom det handelsrättsliga området. Kursen skall vidare höja och förbättra säkerheten till sjöss genom att studenten får kunskaper i sjörätt och nationellt/internationellt sjösäkerhetsarbete. Genom lösning av praktiska problem och studie av domstolarnas rättstillämpning skall studenten förvärva grundläggande färdighet i juridisk problemlösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Juridiska lärandemål

- Förklara grundläggande juridiska begrepp.
- Tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem.
- Tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt.
- Identifiera sjörättsliga frågeställningar.
- Visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt.
- Visa god kännedom om förekommande regelverk inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
- Tillämpa relevanta regelverk inom sjörätten.
- Tillämpa relevanta regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd.
- Relatera till affärsetiska aspekter
- Relatera till etiska aspekter i förhållande till arbetsrätt

Ekonomiska lärandemål

- Förklara de grundläggande befraktningsformernas (skeppslega, tidsbefraktning och resebefraktning) funktioner och kostnadsfördelning samt hur detta kan påverka maskinavdelningen, med särskilt fokus på fart och bunkerförbrukning.
- Beräkna en enklare resekalkyl och förklara dess ingående delar samt relatera dessa till befraktningsform.
- Förklara och sätta i relation hur maskinavdelningens handlande kan påverka reseresultatet.
- Förklara principerna för liggetidsberäkning och göra en enklare beräkning av liggetid och demurrage.
- Förklara hur maskinavdelningen handlande kan påverka liggetidsberäkningen särskilt beaktande avgivande av notis samt "fel från fartyget".

Innehåll

Juridisk innehåll

- Grundläggande avtalsrätt.
- Fullmaktslära.
- Befälhavarens avtal och fullmakt.
- Köprätt, Associationsrätt, Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.
- Skadeståndsrätt och Redarens skadeståndsansvar.
- Redarens skadeståndsansvar avseende miljöskador.
- Sjörätt med inriktning på fartyget, flagg, register, panträtter, bärgning, kollisioner, last, Haag-Visby, sjölagen kap 13, gemensamt haveri, försäkring, administration, dagböcker, sjöförklaring och passagerare - Nationell och internationell säkerhetslagstiftning.

Ekonomiskt innehåll

- Befraktningsformers funktion och kostnadsfördelning.
- Resekalkylering.
- Principerna för liggetidsberäkning.
- Hur det kommer sig att befraktningskontoret kommer med så "knasiga orders" ibland.

Organisation

Juridikdel
- Föreläsningar
- Övningstillfällen

Ekonomidel
- Föreläsningar

Litteratur

Juridisk litteratur
Civilrätt Malmströms 24 Upplagan  ISBN 9789147 112609
Civilrätt Övningsbok 5 Upplagan ISBN 9789147 112616
Författningsamling för svenska sjöfarten ISBN 9789172 23666
0


Ekonomi litteratur

The Baltic Code, Baltic Exchange, senaste utgåvan (finns tillgänglig på nätet)


Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen i tre delar enligt nedan: Del A: Civilrätt Del B: Sjörätt Del C: Ekonomi Del A tenteras vid ett tillfälle och del B och C vid ett tillfälle. Slutbetyg ges när samtliga delar i kursen är godkända. Slutbetyget bestäms av en sammanvägning av det antal poäng studenten uppnår på de båda juridiktentamina. Tillåtna hjälpmedel: - Lagtext - Konventioner - Avtal - Chalmersgodkänd kalkylator

STCW

 • A-III/1 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:MMS040,
 • A-III/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:LNB802,SJO571,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2019-10-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2019-07-02: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av grunnet
   [0318 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till ingen digital examination
  • 2019-06-07: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0218 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2019-06-07: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0318 Tentamen 1,5 hp] Ändrat till digital examination
  • 2019-06-07: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2019-05-28: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-06-27: Examinator Examinator ändrat från Robert Severin (severin) till Daniel Eriksson (danieer) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]
 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-10-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2019-10-03: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0118 Tentamen 3,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2019-09-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-01-09 Förmiddag till 2020-01-17 Eftermiddag av Rickard Johansson
   [2020-01-09 3,0 hp, 0118]
  • 2019-09-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-01-08 till 2020-01-16 av Rickard Johansson
   [2020-01-08 1,5 hp, 0318]
  • 2019-09-26: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2020-01-09 Förmiddag till 2020-01-17 Eftermiddag av Rickard Johansson
   [2020-01-09 3,0 hp, 0218]