Kursplan för Juridisk och ekonomisk översiktskurs

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasics of law and economics
 • KurskodSJO132
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76134
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 08 Jan 2019 fm L
 • 23 Aug 2019 fm L
0213 Tentamen, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
 • 09 Jan 2019 em L
 • 22 Aug 2019 fm L

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • SJO130 Sjörätt
  • SJO131 Sjöfartsjuridik

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i civilrätt, främst inom det handelsrättsliga området. Kursen skall vidare höja och förbättra säkerheten till sjöss genom att studenten får kunskaper i sjörätt och nationellt/internationellt sjösäkerhetsarbete. Genom lösning av praktiska problem och studie av domstolarnas rättstillämpning skall studenten förvärva grundläggande färdighet i juridisk problemlösning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Juridiska lärandemål

  - Förklara grundläggande juridiska begrepp.
  - Tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem.
  - Tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt.
  - Identifiera sjörättsliga frågeställningar.
  - Visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt.
  - Visa god kännedom om förekommande regelverk inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
  - Tillämpa relevanta regelverk inom sjörätten.
  - Tillämpa relevanta regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd.
  - Relatera till affärsetiska aspekter
  - Relatera till etiska aspekter i förhållande till arbetsrätt

  Ekonomiska lärandemål

  - Förklara de grundläggande befraktningsformernas (skeppslega, tidsbefraktning och resebefraktning) funktioner och kostnadsfördelning samt hur detta kan påverka maskinavdelningen, med särskilt fokus på fart och bunkerförbrukning.
  - Beräkna en enklare resekalkyl och förklara dess ingående delar samt relatera dessa till befraktningsform.
  - Förklara och sätta i relation hur maskinavdelningens handlande kan påverka reseresultatet.
  - Förklara principerna för liggetidsberäkning och göra en enklare beräkning av liggetid och demurrage.
  - Förklara hur maskinavdelningen handlande kan påverka liggetidsberäkningen särskilt beaktande avgivande av notis samt "fel från fartyget".

  Innehåll

  Juridisk innehåll

  - Grundläggande avtalsrätt.
  - Fullmaktslära.
  - Befälhavarens avtal och fullmakt.
  - Köprätt, Associationsrätt, Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.
  - Skadeståndsrätt och Redarens skadeståndsansvar.
  - Redarens skadeståndsansvar avseende miljöskador.
  - Sjörätt med inriktning på fartyget, flagg, register, panträtter, bärgning, kollisioner, last, Haag-Visby, sjölagen kap 13, gemensamt haveri, försäkring, administration, dagböcker, sjöförklaring och passagerare - Nationell och internationell säkerhetslagstiftning.

  Ekonomiskt innehåll

  - Befraktningsformers funktion och kostnadsfördelning.
  - Resekalkylering.
  - Principerna för liggetidsberäkning.
  - Hur det kommer sig att befraktningskontoret kommer med så "knasiga orders" ibland.

  Organisation

  Juridikdel
  - Föreläsningar
  - Övningstillfällen

  Ekonomidel
  - Föreläsningar

  Litteratur

  Juridisk litteratur
  Civilrätt Malmströms 24 Upplagan  ISBN 9789147 112609
  Civilrätt Övningsbok 5 Upplagan ISBN 9789147 112616
  Författningsamling för svenska sjöfarten ISBN 9789172 23666
  0


  Ekonomi litteratur

  The Baltic Code, Baltic Exchange, senaste utgåvan (finns tillgänglig på nätet)


  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen i två delar,
  Del A Juridik (Betyg U/3/4/5)
  Del B Ekonomi (Betyg U/G)

  Slutbetyg ges när båda delarna är godkända och slutbetyg i kurs motsvarar betyget i juridikdelen. 

  Tillåtna hjälpmedel:
  - Lagtext
  - Konventioner
  - Avtal
  - Chalmersgodkänd kalkylator


  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2018-06-04: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL, PA
    Kursen är nedlagd