Kursplan för Radiokommunikation, global operator's certificate

Kursplan fastställd 2017-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRadio communication, global operator's certificate
 • KurskodSJO123
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75126
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0110 Laboration 1 hp
Betygsskala: UG
1 hp
  0210 Tentamen 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
  • 30 Okt 2018 em L
  • 07 Jan 2019 fm L
  • 27 Aug 2019 fm L
  0310 Tentamen 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
  • 30 Okt 2018 em L
  • 07 Jan 2019 fm L
  • 27 Aug 2019 fm L

  I program

  Examinator

  • Lars Axvi

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJO124 Radiokommunikation, restricted operator's certificate 

  Syfte

  Kursen skall ge de studerande de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att vara radiooperatör i sjösäkerhetssystemet GMDSS enligt STCW 95.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Redogöra för radiokommunikation i såväl säkerhets- som allmänt kommunikationsmässigt perspektiv för sjöområde A1-A4 - Använda modern Satellitbaserad radiokommunikationsutrustning
  - Använda modern MF-/HF-baserad radiokommunikationsutrustning
  - Lösa tekniska problem med utrustningen och konstruera en VHF/MF/HF reserv-/nödantenn
  - Ta emot och förstå samt själv kunna kommunicera information rörande fartygets framförande och säkerhet mot kustradiostationer, Land-Earth-Stations och andra fartyg
  - Redovisa för gruppen hur utvalda GMDSS delsystem fungerar

  Innehåll

  Moment 0110
  De studerande får genom träning i simulator och med "skarp" fartygsradioutrustning möjlighet att träna handhavande av säkerhets- och allmänna kommunikationssystem motsvarande GOC. Kurslitteratur och manualer i delkurserna är skrivna på engelska. Kursen genomförs som laborationer, vilka är obligatoriska.

  Moment 0210
  I denna teoretiska delkurs ges ingående radiokommunikationskunskaper och systemförståelse med avseende på säkerhets- och allmän kommunikation inom GMDSS främst för fartyg som seglar world wide (icke kustnära fart) sjöområde A1-A4. Kursen genomförs som föreläsningar. Föreläsningar ges på engelska. Varje lektion har obligatoriska testfrågor som finns i Ping-Pong .

  Organisation

  Kursen utgörs av två delkurser vilka genomförs som laborationer i delkurs ett och som föreläsningar i delkurs två. Kursen examineras genom praktiskt utrustningsprov på alla GMDSS delsystem samt skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen bestående av två delar: Allmän- och säkerhetsdel
  Praktiskt utrustningsprov på alla GMDSS delsystem
  Diverse inlämningsuppgifter

  Hjälpmedel vid tentamen

  Övningshäfte:"Extract of IMO - Publications"