Kursplan för Human factors inom sjöfarten

Kursplan fastställd 2018-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime human factors
 • KurskodSJM116
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75148
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • SJM115 Human factors inom sjöfarten

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i human factors inom den maritima domänen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Identifiera ergonomiska principer och förstå hur dessa påverkar operatörerna prestation ombord.
  - Förstå operatörerens förmåga och begränsningar samt vad som påverkar en bra kommunikation.

  Innehåll

  (1) Introduktion till Human Factors inom sjöfarten

  Definition och påverkan på arbetet ombord
  Makro- och mikroergonomi
  Ekonomi och ergonomi

  (2) Fysisk ergonomi

  Antropologi
  Muskler och skelett
  Manuell materialhantering

  (3) Kognitiv ergonomi

  Mental arbetsbelastning, stress och individuella skillnader
  Trötthet och skiftarbete
  Minne
  Beslutsfattande
  "Mänskliga fel"

  (4) Kommunikation

  Organisation

  Föreläsningar.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgift i form av en hemtentamen