Kursplan för Bryggtjänst: Profilkurs kryssning

Kursplan fastställd 2018-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBridge team work: Cruise profile
 • KurskodSJM101
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75149
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0218 Laboration, del B 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   • Lars Axvi

   Ersätter

   • SJM100 Bryggtjänst: Profilkurs kryssning
   • SJO315 Bryggtjänst
   • SJO316 Bryggtjänst

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

   LNC301 Manövrering och girplanering
   SJO775 Oceannavigering
   SJO900 Organisation och ledarskap ombord

   samt 150 dagars fartygsförlagd praktik med nautisk inriktning.

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge träning och utbildning i operationella aspekter av mänskligt beteende, ledarskap och management på managementnivå. Genom att applicera bryggbaserad procedurträning för bryggprocedurer kommer studenten att utveckla sina tekniska och icke-tekniska färdigheter i normala och kritiska situationer med ett perspektiv relaterat till vald profilering.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Generellt för alla profiler

   (L1) Förklara procedurer, organisation och kommunikation i ett bryggteam under normala och kritiska situationer.
   (L2) Tillämpa riskanalystekniker på vanligt förekommande, riskabla uppgifter

   Profilspecifika

   (L3) Tillämpa bryggprocedurer, checklistor och BRM-verktyg som används på passagerar/kryssningsfartyg under normala och kritiska situationer.
   (L4) Tillämpa reseplanering enligt de kriterier som används på passegerar/kryssningsfartyg

   Innehåll

   För alla profiler

   - Bryggtjänstgöring och ledarskap
   - Bryggprocedurer och checklistor for normala och kritiska situationer
   - Kommunikation
   - Metoder för reseplanering
   - Tekniker för riskanalys

   Profilspecifika

   - Bryggprocedurer och checklistor för passagerar-/kryssningsfartyg
   - Navigationsmetodik för passagerar-/kryssningsfartyg
   - Navigationspolicy passagerar-/kryssningsfartyg
   - Funktionsbaserad bemanning på passagerar-/kryssningsfartyg
   - BRM i stora bryggteam
   - Ankring och personbefordran med tenderbåtar
   - Manövrering vid avgång/ankomst

   Organisation

   Kursen är indelad i två moment. En generell del för alla profilspår med fokus på fördjupad förståelse för bryggtjänstgöring, kommunikation, reseplanering och riskanalys. Moment två kommer att bidra till ytterligare förståelse för profilspecifka kunskaper och färdigheter i syfte att förbereda studenterna för bryggtjänstgöring.

   Kursen kommer att innehålla föreläsningar, obligatoriska inlämningar och simulatorövningar.

   Litteratur

   Se kurshemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Moment 0118/Inlämningsuppgifter (3hp)

   Inlämningsuppgift bryggtjänstgöring (U,3,4,5) examinerar lärandemål L1
   Inlämningsuppgift riskanalys (U,3,4,5) examinerar lärandemål L2
   Inlämningsuppgift av en komplett reseplanering (U,3,4,5) examinerande lärandemål L4

   Moment 0218/Simuleringar (4,5hp)

   Utvärdering i simulator (U,3,4,5), examinerar lärandemål L3