Kursplan för Etik och hållbar utveckling

Kursplan fastställd 2018-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEthics and sustainable development
 • KurskodSEE010
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Syfte

  Kursens syfte är att ge studenterna en grund vad gäller 1) diskussionen om miljö och hållbar utveckling i Sverige, 2) begrepp som kan användas för att förstå och analysera etiska frågor såväl som hållbarhetsaspekter och 3) att reflektera över ingenjörens etiska ansvar i samhället.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * Redogöra för grundläggande etiska begrepp
  * Redogöra för hållbar utveckling och olika tolkningar av begreppet
  * Beskriva grundläggande samband för hur människan påverkar miljön
  * Känna till huvuddragen i svenska miljölagstiftning
  * Reflektera över etiska aspekter och hållbar utveckling inom ingenjörs- och arkitektrollen

  Innehåll

  Kursen ger en introduktion till miljö, hållbar utveckling och etik, samt kopplar teoretiska begrepp till konkreta fall inom yrkets praktik.

  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar, seminarium, intervjuer och skriftliga inlämningar

  Litteratur

  Hållbar utveckling - nyanser och tolkningar.(2018) Hedenus, Persson, Sprei. Studentlitteratur

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Två skriftliga inlämningar
  Obligatoriska seminarium