Kursplan för Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMicrowave and optical remote sensing
 • KurskodRRY055
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 23 Mar 2019 fm SB
 • 10 Jun 2019 fm M
 • 19 Aug 2019 fm M

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elektromagnetisk strålning och spektroskopi.

Syfte

Fjärranalys är ett viktigt verktyg för miljöövervakning, meteorologi och en rad andra områden. Som exempel kan nämnas att fjärranalys är av stor betydelse för vår förståelse av nedbrytningen av ozonlagret och globala klimatförändringar, och denna betydelse kommer bara att öka. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och inkluderar t.ex. instrumentteknik, fysik, matematiska metoder och de geofysiska tillämpningarna. Syftet med kursen är att ge en övergripande förståelse av dessa delar, med speciell tyngd på de fysikaliska och instrumentella principer som ligger till grund för fjärranalys. Målet är att ge en grundläggande förståelse av möjligheter och begränsningar av fjärranalys, och ha kunskap om de främsta tillämpningarna. Denna kunskap ska möjliggöra enklare användande av fjärranalysdata och ge en bas för fortsatta studier i ämnet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • urskilja och förklara de viktigaste fysikaliska processerna som påverkar olika mätningar. Detta inkluderar att utföra beräkningar för enklare modellsystem.
 • simulera strålningstransport för fall som motsvarar en plan jordyta och att atmosfären ej orsakar någon spridning.
 • välja ut möjliga observationstekniker.
 • beskriva dataprocessningen, ifrån mätning till geofysisk produkt. Ge exempel på användbar extern data. Visa på en förståelse för hur data kan extraheras ifrån observerade bilder/spektra.
 • diskutera enkla storheter som beskriver mätningarna, som t.ex. täckning, upplösning i tid och rum samt dominerande slumpmässiga och systematiska fel.

Innehåll

De fysikaliska principer / koncept och mättekniker som diskuteras i kursen inkluderar: Stokesvektorn, komplext refraktionsindex, absorption, emission, spridning av partiklar, ytor och volymkaraktär, uttryck för strålningstransport, grundläggande egenskaper av atmosfären och vanliga material, tryckbreddning, passiva / aktiva tekniker, DOAS, radiometrar, laserprofilering, altimetri, radar, SAR, främsta tillämpningar och begränsningar av diskuterade tekniker, mätplattformar, satellitbanor, täckning och upplösning i rum, tid och våglängd, slumpmässiga och systematiska fel, termiskt brus, kalibrering, atmosfärskorrigering, bildbehandling, viktfunktioner, inversionsmetoder och felpropagering.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, räkneövningar, laborationsmoment.

Litteratur

Senaste upplaga av "Physical principles of remote sensing" av W.G. Rees samt utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig examen och laborationsuppgifter. Det senare kräver godkända rapporter. Betyg baseras på skriftlig examen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-04-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av arhanto
   [2019-08-19 7,5 hp, 0107]
  • 2019-03-29: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-06-10 7,5 hp, 0107]
  • 2019-01-31: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2019-03-23 7,5 hp, 0107]