Kursplan för Konstruktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine design
 • KurskodPPU200
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
1 hp1 hp
  0213 Tentamen 5,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,8 hp2,7 hp
  • 07 Jun 2019 em L
  • 12 Okt 2018 fm L
  • 26 Aug 2019 fm L

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna Algebra (7,5 hp), Matematisk analys (7,5 hp), Mekanik (7,5 hp), Hållfasthetslära (7,5 hp) samt Datorstödd maskinkonstruktion (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen Konstruktion grundkurs syftar till att kunna analysera och dimensionera vissa (ofta förekommande) typer av maskinelement. Utöver inlärningen av rena faktakunskaper ska viktiga ingenjörsfärdigheter nås såsom att självständigt göra approximationer, på egen hand strukturera komplexa problem, handskas med problem som saknar en klar entydig lösning osv. Ämnet har en central roll för en maskiningenjör då en mångfald av maskinelement förekommer inom en mängd olika områden (från hushållsapparater till fordon).

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Dimensionera axlar med hänsyn till statisk eller utmattande belastning.
  • Beräkna kritiska varvtalet för rotorer med en frihetsgrad.
  • Välja lagertyp beroende på tillämpning.
  • Bestämma lämplig lagerstorlek utifrån beräknad lagerlivslängd.
  • Beräkna livslängd för lagerkomplex.
  • Beräkna lagers livslängd vid varierande last.
  • Beskriva grundläggande gängdefinitioner och gängbegrepp.
  • Förklara skruvförbands kraftöverförande funktion vid yttre belastning vinkelrätt mot resp. parallellt med förbandsplanet.
  • Använda sambandet mellan pålagt vridmoment på skruvskallen/muttern och uppkommande axiell kraft i förbandet.
  • Använda ett F-δ-diagram för att beräkna uppkomna skruv- och klämkrafter vid yttre pålagd belastning.
  • Beräkna hur sättningen påverkar skruvförband.
  • Beskriva skruvfjädern, koniska skruvfjädern, spiralfjädern, torsionstaven, rullbandsfjädern, bladfjädern och tallriksfjädern.
  • Använda samt konstruera olika typer av fjäderkaraktäristiker.
  • Dimensionera skruvfjädrar m.a.p. spänningar vid axiell belastning.
  • Beskriva lokal och medelfjäderkonstant för en fjäder med icke-linjär karaktäristik.
  • Beskriva skillnaden mellan krymp- och pressförband.
  • Förklara innebörden av diametralt grepp i krymp- och pressförband.
  • Beräkna och kompensera för glättningens påverkan av greppet.
  • Dimensionera krymp/pressförband m.a.p. glidningsrisk och maximalt uppkommen effektivspänning.
  • Beräkna maximalt överförbar belastning för klämförband.
  • Förklara fördelar respektive nackdelar hos splines-förband relativt kilförband.
  • Beskriva olika typer av pinnförband.
  • Dimensionera ett konventionellt koniskt förband.

  Innehåll

  I konstruktionstekniken används mekanik- och hållfasthetskunskaper som "verktyg" för att analysera och dimensionera olika typer av maskinelement som t.ex. fjädrar och skruvförband. Särskild vikt läggs vid förståelse över funktionen samt metodiken för dimensionering av elementen vid stationära belastnings- och driftsförhållanden.

  Organisation

  Kursen är uppdelad i integrerade föreläsningar och räkneövningar (46 h) samt även konstruktionsövningar (14 h) och laborationer (4 h) samt enskilt arbete (136 h). Konstruktionsövningarna ger träning i tillämpning av analys- och syntesförmågan på olika typer av konstruktioner.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen (5,5 hp). För godkänt betyg fodras genomförda och godkända konstruktionsuppgifter (2 hp) och laborationer samt godkänd tentamen. Betyg sätts i skala 3, 4 och 5.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-04-01: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 5 timmar av Examinator
    [2019-08-26 5,5 hp, 0213]
   • 2019-04-01: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 5 timmar av Examinator
    [2019-06-07 5,5 hp, 0213]
   • 2019-04-01: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 5 timmar av Examinator
    [2018-10-12 5,5 hp, 0213]