Kursplan för Produktutvecklingsprojekt

Kursplan fastställd 2015-01-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct development project
 • KurskodPPU195
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
3,7 hp2,3 hp
  0213 Dugga 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator
  • Kontakta examinator

  I program

  Examinator

  • Mats Alemyr

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenterna förväntas ha läst de tidigare kurserna enligt maskiningenjörsprogrammets programplan.

  Syfte

  Kursen syftar till att i projektform lära ut och träna systematiska metoder och verktyg för produktutveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för grundläggande teoretiska begrepp och modeller avseende produktutveckling och projektstyrning. Redogöra för typiska gruppdynamiska förlopp.
  • Tillämpa metoder för att kartlägga kundbehov och omsätta dessa kundbehov till tekniska kriterier.
  • Tillämpa metoder för projektstyrning. Här avses projektdefinition, tid- och resursplanering.
  • Välja, tillämpa och anpassa lämpliga metoder och modeller i produktutvecklingsarbetet inom ramen för ett nyutvecklingsprojekt eller re-designprojekt.
  • Skapa virtuella modeller och fysiska prototyper av en produkt för att illustrera och verifiera måluppfyllnad.
  • Effektivt söka efter information i böcker, tidskrifter och i Chalmers databaser och värdera informationen med avseende på relevans och kvalitet.
  • Sammanställa och presentera resultatet från ett projektarbete muntligt och skriftligt.

  Innehåll

  Teorier och metoder avseende projektstyrning och produktutveckling kommer att behandlas på föreläsningar och övningar. En större konstruktionsuppgift skall utföras där delar av kursstoffet tillämpas. Studenterna förväntas också utgå ifrån tidigare förvärvade kunskaper och applicera dessa i nya sammanhang. Uppgiften är antingen inriktad mot omkonstruktion av en befintlig produkt eller mot nykonstruktion och utföres om möjligt i samarbete med industrin

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar,övningar och projektarbete.

  Litteratur

  The Value Model: How to master product development and create unrivalled customer value av Per Lindstedt och Jan Burenius. ISDN 91-630-6349-2.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på dugga, inlämningsuppgifter och projektarbete.