Kursplan för Projekt i teknisk design

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-03-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject industrial design engineering
 • KurskodPPU095
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp,MTS 4 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16113
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Projekt 15 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp7,5 hp

   Examinator

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   -

   Syfte

   Syftet med kursen är att studenten ska utveckla ytterligare kunskap och ökad professionalism inom teknisk design. Mer specifikt är syftet att studenten ytterligare utvecklar sin kunskap i hanteringen av problemställningar inom teknisk design när det gäller att organisera, genomföra och slutföra ett utvecklingsprojekt.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • samla ihop och använda relevant information som behövs för att lösa ett problem inom fältet teknisk design.
   • välja och tillämpa de relevanta teorierna, metoderna och verktygen för olika steg i utvecklingsprojektet.

   Detta betyder att studenten ska kunna:

   • välja och använda metoder för projektplanering
   • välja och tillämpa metoder för ideskapande och bedömande, konceptutveckling och bedömande, samt detaljerad designgranskning
   • välja och tillämpa, på ett effektivt vis, olika metoder och verktyg för kommunikation
   • förstå vad som krävs för att leda och samarbeta i gruppsituationer
   • för problemlösning, att applicera och integrera relevant teoretisk ingenjörskunskap, teknisk design och ergonomi
   • hantera och harmonisera olika sorters behov: tekniska, ergonomiska och estetiska
   • kunna analysera och reflektera över processen och resultatet
   • förstå och relatera till grundläggande kunskap i IPR
   • förstå och reflektera på etiska aspekter av yrkesrollen och eget arbete.

   Innehåll

   Utvecklingsprojektet ska utföras med stöd från existerande teorier, metoder och verktyg. Projektet kommer innefatta planerande, utförande samt att dokumentera och kommunicera projektet och dess resultat. Reflekteringar över projektet samt framsteg är essentiella delar av kursen. Användningen av relevanta metoder och verktyg i olika steg av utvecklingsprocessen är viktiga. Detta inkluderar metoder och verktyg (digitala och annat) för visualisering och kommunikation av design-ideer och lösningar. Projektet kommer handledas av kvalicificerade från universitetet (föreläsare) och industriella partners (när det är möjligt)

   Rollen som projektledare för sin grupp ska uppdelas rättvist mellan alla studenter.

   Föreläsning i immaterialrätt.

   Filmer och diskussion om olika design ur historisk och arbetsmässiga aspekt.

   Organisation

   Arbetet sker i grupper och i samarbete med företag.

   Litteratur

   Övriga kompendium på kursens webbsida

   Universal methods of design : Bella Martin


   Examination inklusive obligatoriska moment

   UG, 3, 4 och 5. 100% närvaro vid föreläsningar och handledning.

   Projektet kommer bedömas baserat på processframsteg, resultat, och presentation (skriven rapport och oral presentations).

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
    • 2018-03-15: Borttaget [MPDES, Årskurs 2 regel O] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL
   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2018-03-15: Inställd Ändrat till inställd av PA
     [Kurstillfälle 1] Inställt