Kursplan för Optioner och matematik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOptions and mathematics
 • KurskodMVE095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20126
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0106 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2020 fm SB_MU
 • 08 Apr 2020 fm DIST
 • 25 Aug 2020 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser i envariabelanalys, linjär algebra och sannolikhetsteori/matematisk statistik

Syfte

Kursen behandlar begreppen arbitrage och teoretiskt optionspris i binomialmodellen. I ett gränsfall uppnås Black-Scholes modell och optionspriser

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) Beskriva finansiella derivat av europeisk, amerikansk och asiatisk typ.

(b) Förklara begreppet av Arbitrage.

(c) Beskriva algoritmer för prissättning och hedging av finansiella derivat i binomialmodellen.

(d) Numeriskt beräkna priset för en amerikansk säljoption i binomialmodellen.

(e) Härleda Black-Scholes modell som ett gränsfall av binomialmodellen.

(f) Beräkna Black-Scholes pris för köp- och säljoptioner av europeisk typ och vara väl förtrogen med känslighetsanalys i samband med dessa fundamentala derivat.

(g) Prissätta köp- och säljoptioner på ett aktiepris i Black-Scholes modell då aktien ger utdelning.

(h) Behandla valutaoptioner av europeisk typ i Black-Scholes modell.

(i) Behandla optionen på maximum och minimum av två aktiepriser i Black-Scholes modell.

(l) Behandla elementär portföljteori.

Innehåll

Dominansprincipen. Binomialmodellen. Självfinansierande portföljstategier. Sannolikhetsteori och Brownsk rörelse. Black-Scholes modell.  Black-Scholes formel. Köp- och säljoptioner. Exotiska optioner. Utdelningsprocesser. Valutaoptioner. Elementär portföljteori.

Organisation

Föreläsningar och lektioner, c:a 50 timmar

Litteratur

Calogero, S.: Introduction to options pricing theory, kompendium (fritt tillgängligt på kurshemsida)

Borell, C.: Introduction to the Black-Scholes Model, kompendium (fritt tillgängligt på kurshemsida)


Examination inklusive obligatoriska moment

Inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen av kombinerad problem/teorityp.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [31041, 50432, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2019-10-22: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Rickard Johansson
   [31041, 50432, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
  • 2019-09-24: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-11 7,5 hp, 0106]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 av UBS/UOL