Kursplan för Strömningsmekanik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFluid mechanics
 • KurskodMTF052
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 01 Nov 2018 fm SB_MU
 • 09 Jan 2019 fm M
 • 19 Aug 2019 fm SB_MU
0206 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • MTF051 Grundläggande strömningsmekanik

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Termodynamik och flervariabelanalys

  Syfte

  Strömmande gaser och vätskor förekommer i en mängd tekniska anordningar. Kursen avser att ge förståelse för de fysikaliska strömningsfenomen som förekommer i tekniska anordningar, samt att ge god kännedom om metoder som används för att lösa verkliga problem.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - utföra industriellt utvecklingsarbete inom strömningsområdet - tillämpa såväl kontrollvolymsformuleringar och differentialformuleringar som likformighetslagar - redogöra för grundläggande fenomen och metoder att behandla turbulens samt kompressibel strömning

  Innehåll

  Grundläggande begrepp Kontrollvolymsamband för bevarande av massa, impuls, impulsmoment och energi Differentialekvationer för massa, impuls och energi Dimensionsanalys och likformighetslagar Rörströmning Turbulens Gränsskiktsströmning Kompressibel strömning Konstruktionsövning 2 omfattas av en CFD-övning där man skapar en 2D grid som används för att simulera ett gränsskikt (laminärt och turbulent) på en plan platta. Programvaran ICEM kommer att användas som mesh-verktyg och Fluent för att lösa ekvationerna som beskriver strömningsfältet. I övningen kommer mätdata bifogas som kommer från en vindtunnel där man har mätt upp gränsskikten från en plan platta. Denna data skall jämföras med CFD-simuleringen.

  Organisation

  21 föreläsningar 19 räkneövningar Följande delmoment är obligatoriska i kursen 1 laboration 2 konstruktionsövningar

  Litteratur

  Fluid Mechanics, Frank M. White, McGraw-Hill, New York

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-06-28: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-19 6,0 hp, 0106]
   • 2019-04-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Johanneberg av paula arhanto
    [2019-08-19 6,0 hp, 0106]
   • 2019-04-29: Plats Plats ändrat från M till SB Multisal av paula arhanto
    [2018-11-01 6,0 hp, 0106]
   • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
    [2019-01-09 F, 0106]
   • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
    [2018-11-01 F, 0106]