Kursplan för Fartygsoperationer från ett ombordperspektiv

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip operations from an on-board perspective
 • KurskodMMS020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 77130
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 18 Mar 2019 em L
 • 11 Jun 2019 fm L
 • 23 Aug 2019 fm L
0218 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurs:

  LNC342 Sjöfartens marknader

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenterna en grundläggande förståelse för arbetet ombord på fartyg. Vidare syftar kursen till att ge färdighet i arbetet med olika specifikationer kring underhåll och upphandling av nautisk och teknisk utrustning ombord.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva fartygets organisation och roller. - Förklara hur ett hamnanlöp kan se ut ur ett ombordperspektiv - Förklara hur hårt väder och isförhållanden påverkar framförandet av fartyget - Planera en sammanhängande resa i linjesjöfart med hänsyn till väder och hamntider - Tillämpa tidvattendata för planering av hamnanlöp - Förklara grundläggande begrepp i samband med varvsbesök - Beskriva löpande underhåll mellan varvbesök som medför extra liggetid - Tolka varvets arbetsorder i jämförelse med rederiets varvsspecifikation - Urskilja till vilket område (maskin, däck, el) olika arbeten hänförs - Skapa ett upphandlingsunderlag för upphandling av nautisk och teknisk utrustning

  Innehåll

  Fartygets organisation Hamnbesökets olika delar för ett fartyg Dåligt väder och is Varvsbesök för ett fartyg Arbetsorder för varvsbesök Upphandlingsunderlag för utrustning

  Organisation

  Föreläsning, gruppövningar,studiebesök och simulatorövningar.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A: Tentamen lärandemål 1-6
  Del B: Projekt lärandemål 7-10

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-10-19: Examinator Examinator ändrat från Johan Hartler (sk96joha) till Magnus Hellman (maghell) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]