Kursplan för Arbetsplatsförlagd praktik 2

Kursplan fastställd 2018-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWorkingplaced studies 2
 • KurskodMMS015
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Fältövning 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp
  0218 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   • Johan Hartler

   Behörighet

   Information saknas

   Syfte

   Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför och stödja studenterna under deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om hur en arbetsplats fungerar i Sverige. Den arbetsplatsförlagda delen av kursen syftar till studenterna ska lära sig hur normalt förekommande arbetsuppgifter för en ingenjör/arkitekt genomförs inom sitt huvudområde på en svensk arbetsplats.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1. Beskriva hur en svensk arbetsplats är organiserad inom sitt huvudområde
   2. Tillämpa ingenjörsvetenskap/arkitektfärdighet på egna projekt/arbetsuppgifter inom sitt huvudområde

   Innehåll

   • Föreläsningar kring CV, personligt brev och intervju
   • Företagsförlagd utbildning med deltagande i normalt förekommande arbetsuppgifter
   • Introduktion av nyanställd på företag

   Organisation

   Perioden med arbetsplatsförlagd utbildning föregås av ett antal föreläsningar.
   Kursen samverkar med Kommunikativ kompetens på den internationella arbetsplatsen som ges i läsperiod 3 kring CV/personligt brev etc. Studentens framtida arbetsplatsförlagda del används som övningsexempel i den kursen.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Projekt: Inlämning av genomförd introduktion för nyanställda. Utdrag av genomförda arbetsuppgifter
   Inlämningsuppgift: Rapport innehållande organisation och beskrivning av funktioner på den arbetsplatsförlagda delen.