Kursplan för Arbetsplatsförlagd praktik 1

Kursplan fastställd 2018-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWorkingplaced studies 1
 • KurskodMMS010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Fältövning 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp
  0218 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

    Examinator

    • Johan Hartler

    Behörighet

    Information saknas

    Syfte

    Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför och stödja studenterna under deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om hur en arbetsplats fungerar i Sverige. Den arbetsplatsförlagda delen av kursen syftar till studenterna ska lära sig hur normalt förekommande arbetsuppgifter för en ingenjör/arkitekt genomförs inom sitt huvudområde på en svensk arbetsplats.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    1. Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för arbete som ingenjör/arkitekt. 2. Producera CV och personligt brev anpassat efter sitt huvudområde.

    Innehåll

    • Föreläsningar kring CV, personligt brev och intervju
    • Företagsförlagd utbildning med deltagande i normalt förekommande arbetsuppgifter
    • Introduktion av nyanställd på företag

    Organisation

    Perioden med arbetsplatsförlagd utbildning föregås av ett antal föreläsningar.
    Kursen samverkar med Kommunikativ kompetens på den internationella arbetsplatsen som ges i läsperiod 3 kring CV/personligt brev etc. Studentens framtida arbetsplatsförlagda del används som övningsexempel i den kursen.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Projekt: Inlämning av genomförd introduktion för nyanställda. Utdrag av genomförda arbetsuppgifter
    Inlämningsuppgift: Rapport innehållande organisation och beskrivning av funktioner på den arbetsplatsförlagda delen.