Kursplan för Integrerad fotonik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntegrated photonics
 • KurskodMCC140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29128
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
4 hp
 • 03 Jun 2019 em SB_MU
 • 27 Aug 2019 fm M
0218 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0318 Projekt 2 hp
  Betygsskala: TH
  2 hp

   I program

   Examinator

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande kunskaper i fysik och elektromagnetiska fält.

   Syfte

   Avsikten med kursen är att förse studenterna med de färdigheter och kunskaper som behövs för att konstruera och analysera integrerade fotoniska system. Integrering möjliggör att bygga ett fotoniskt system bestående av flera enheter på ett enda monolitiskt chip. Detta resulterar i högre stabilitet, lägre energiförbrukning och möjligheten till lägre tillverkningskostnad jämfört med att bygga systemet med diskreta komponenter. De dominerande tillämpningarna är optisk kommunikation, sensorer och biofotonik.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva kvantitativt funktionen för en optisk vågledare
   • Förutsäga egenskaperna för en optisk vågledare med avseende på antal moder, polarisation, utbredningskonstant och dispersion
   • Analysera karakteristik och prestanda för ett brett spektrum av passiva integrerade optiska enheter
   • Beskriv kvalitativt olika tillverkningstekniker för integrerade fotoniksystem och diskutera för- och nackdelar.
   • Utföra mätningar på passiva integrerade enheter med avseende på förluster och egenskaper för olika moder

   Innehåll

   1. Introduktion
   2. Absorption och dispersion i optiska material
   3. Grundläggande vågledarteori
   4. Avancerad vågledarteori
   5. Praktiska exempel (Optiska fibrer; splitters; kopplare; resonatorer)
   6. Mikro- och nanotillverkningstekniker
   7. Avancerade fotonikkomponenter (ickelinjär optik; modulatorer)
   8. Teknologier för integrerad fotonik (kiselfotonik; III-V; kiseldioxid)

   Organisation

   • 14 föreläsningar
   • 7 handledningstillfällen om problemlösning
   • 1 obligatoriskt projektarbete, med skriftlig rapport och presentation
   • 1 obligatorisk laboration, med skriftlig laborationsrapport
   • 7 obligatoriska hemuppgifter

   Litteratur

   C. R. Clifford and M. Lipson, Integrated photonics, 2003, Springer
   A. W. Snyder and J. D. Love, Optical waveguide theory, 1983, Chapman and Hall
   Utdelat material

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen med betyg U, 3, 4, 5, inklusive problemlösning samt beskrivande frågor. Obligatoriska numeriska övningar och deltagande i studentledda handledningstillfällen. En obligatorisk laboration. Obligatoriskt deltagande i gruppövning med obligatorisk muntlig och skriftlig rapport.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2019-05-16: Plats Plats ändrat från M till SB Multisal av arhanto
     [2019-06-03 4,0 hp, 0118]
    • 2019-05-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
     [2019-08-27 4,0 hp, 0118]
    • 2019-03-27: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
     [2019-06-03 4,0 hp, 0118]