Kursplan för Affärskommunikation på engelska

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBusiness communication
 • KurskodLSP272
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSLOG
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 77119
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • LSP271 Affärskommunikation på engelska

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna att kunna använda engelskan som arbetsspråk i yrkeslivet. Syftet är att träna olika professionella situationer som denne kan komma att möta i yrkeslivet, där kravet är en väl fungerande engelska och god kommunikativ förmåga.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Skriva och bearbeta affärsdokument för effektiv kommunikation
  - Visa medvetenhet av olika kommunikativa kontexter
  - Välja och strukturera information för läsarens skull
  - Anpassa och presentera information för muntliga situationer
  - Ge och ta emot konstruktiv kritik på skriftliga arbeten och redovisningar

  Innehåll

  Kursen syftar till att fördjupa studenternas kommunikativa kompetenser och träna skrivande och muntlig framställning. Kursen är fokuserad på yrkesinriktad engelska. Olika kommunikativa situationer såsom dokumentation, presentationer och korrespondens kommer att ligga till grund för föreläsningar och övningar under kursen. Studenterna kommer att jobba med ett skrivprojekt som innefattar olika uppgifter, och några av dem kommer att presenteras. Studenterna får även redskap för att kunna författa en arbetsansökan.

  Organisation

  Vi träffas ungefär 4-6 timmar varje vecka. Kursen innehåller:

  - Föreläsningar och seminarier
  - Grupparbete
  - Individuell muntlig och skriftlig träning

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av följande delar:

  - Aktivt deltagande i kursen
  - Obligatoriska uppgifter under kursens gång, t.ex. rapporter och redovisningar

  Kursen betygsätts på följande:
  - En redovisning
  - Några av de skriftliga uppgifterna
  - Skriftlig tentamen