Kursplan för Mekanik och hållfasthetslära

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics and strength of materials
 • KurskodLNB802
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76160
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 16 Mar 2020 fm L
 • 09 Jun 2020 em L
 • 25 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • LNB801 Mekanik och hållfasthetslära

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

MVE335 Matematik 1
MVE340 Matematik 2

Syfte

Att ge grundläggande kunskaper om mekanik, både statik och dynamik samt motsvarande inom ämnesområdet hållfasthetslära.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå och analysera grundläggande mekanikproblem
- Genomföra grundläggande beräkningar på ovanstående områden.
- Efter genomgången kurs skall studenten ha grundläggande kunskaper om hur krafter och moment skapar spänningar i enkla kroppar, samt vilka spänningar som kan tillåtas.
- Studenten skall vidare ha kunskaper om hur spänningar är kopplade till deformationer i kroppen. I detta innefattas kunskaper om materialsamband för enkla typmaterial.
- Beräkningar skall kunna genomföras för enkla belastningsfall.

Innehåll

Statikdelen

- Modellbyggnad (idealiseringar) inom mekaniken
- De mekaniska grundlagarna
- Kraftpolygon
- Jämvikt
- Parallella krafter, vridmoment och kraftpar
- Tyngdpunkt
- Friktion

Dynamikdelen


- Mekaniskt arbete
- Effekt
- Verkningsgrad
- Arbete och energi
- Rörelsemängd
- Impuls
- Partikelns rörelse i planet
- Stela kroppars dynamik
- Tekniska tillämpningar.

Hållfasthetsdelen

- Inledning
- Gränsspänningar, säkerhetsfaktorer och normer
- Dragning och tryck vid enaxlig belastning
- Skjuvning
- Vridning av cirkulär sektion
- Böjning av rak balk
- Spänningar vid kombinarade belastningar
- Instabilitet
- Kälverkan
- Utmattning
- Statisk obestämda konstruktioner
- Nomenklatur och definitioner

Organisation

Kursen omfattar 56 timmar schemalagd föreläsning och övning. Övrig tid (144 timmar för normalstudenten) förväntas läggas på egna studier och examination.

28 timmars räknestuga finns schemalagt. Under dessa timmar kan studenten övningsräkna självständigt och lärare finns tillgänglig för att besvara frågor. Tiden som läggs ner på räknestugor räknas till eget arbete.

Inga obligatoriska moment ingår. Kursen avslutas med tentamen.

Litteratur

- Mekanik av Bodelind och Persson. 
- Hållfasthetslära av Bertil Bodelind och Allan Persson.

Litteraturen finns att ladda ner på kursens hemsida på Ping-Pong.

Formelsamlingar
- Institutionens formelsamling. Kan laddas ner från kursens hemsida på Ping-Pong.
- Formler och tabeller för mekanisk konstruktion av Karl Björk.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen omfattar allt som är behandlat på kursen; muntligt och skriftligt.

Skriftlig tentamen på 50 poäng. Betygssteg; underkänt, 3, 4 och 5. Betygsgränser; 40, 60 respektive 80 %.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen
- Typgodkänd räknedosa.
- Matematiska tabeller.
- Institutionens formelsam¬lingar i mekanik och hållfasthetslära.
- Formler och tabeller för mekanisk konstruktion av Karl Björk.
- Teknisk formelsamling S Kassa.

STCW

 • A-III/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship construction
  Ingår även i kurs:SJO547,
 • A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Theoretical knowledge
  Ingår även i kurs:MMS040,SJO845,
 • A-III/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJO133,SJO571,