Kursplan för Tillverkningsteknik

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManufacturing engineering
 • KurskodLMU235
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0113 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0213 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 08 Jan 2019 fm L
  • 22 Aug 2019 fm L

   Examinator

   • Per Öhl

   Ersätter

   • LMU232 Tillverkningsteknik

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen bygger vidare på kunskaper främst från kurserna Mekanik, Hållfasthetslära och Materialteknik samt Introduktion till maskinteknik.

   Syfte

   Kursen ger baskunskaper om industriella tillverkningsmetoder för framför allt metalliska material. Tonvikt läggs på förståelse för kopplingen mellan tillverkningsprocessen, materialegenskaperna samt produktens utformning och slutliga egenskaper.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva de viktigaste tillverkningsmetoderna för metalliska material.
   • Förklara och beräkna hur tillverkningsprocesserna påverkas av materialegenskaperna och kunna dimensionera verktyg och maskiner utifrån detta.
   • Förutsäga och förklara hur materialens struktur och egenskaper förändras som ett resultat av tillverkningsprocesser.
   • Beskriva hur andra produktegenskaper såsom ytor och toleranser påverkas av tillverkningsprocessen.
   • Uppskatta tillverkningsprocessers produktionshastigheter samt ta fram underlag för kostnadsuppskattningar.
   • Anpassa produktens utformning för de viktigaste kombinationerna av material och tillverkningsprocess.
   • Genoföra beräkningar i syfte att dimensionera verktyg och välja rätt verktygsmaskin och bearbetningsprocess för konkurrenskraftig tillverkning.
   • Beskriva vilka parametrar som påverkar ett val av tillverkningsprocess och kunna motivera valet

   Innehåll

   Kursen bygger i stora avseenden vidare på kursen materialteknik och tar sin utgångspunkt i samspelet mellan material, tillverkningsprocess och produkters egenskaper. Sekvensen i kursen avser belysa de olika samverkande delar i en processkedja som krävs för att framställa färdiga komponenter och produkter med specifika egenskaper. Vidare ges exempel på konstruktionsregler och begränsningar vilka bygger på en förståelse för samspelet material-tillverkningsprocess. Områden vilka behandlas i kursen:
   • Tillverkningsmetoder från halvfabrikat till färdig produkt.
   • Metallers gjutning, gjutmetoder och gjututrustningar.
   • Grundläggande teori för plastisk formning av metaller.
   • Formande metoder för metaller: Smide, valsning, strängpressning, dragning, djuppressning, plåtformning och klippning.
   • Grundläggande teori för skärande bearbetning.
   • Skärande bearbetning för främst metalliska material såsom svarvning, fräsning och borrning.
   • Val av bearbetningsmetod med hänsyn till geometrisk form, material, bearbetningsekonomi, tolerans och ytjämnhet.
   • Introduktion till pulvermetallurgi och fogningsmetoder främst svetsning.
   • Grundläggande teori för skärekonomi.

   Organisation

   Kursen genomförs som föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationerna genomförs för att praktiskt belysa de tongivande tillverkningsmetoderna och skapa kännedom om verkstadsteknisk utrustning och maskiner.

   Litteratur

   L Hågeryd: Modern Produktionsteknik, del 1 (2002)

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen. Betygsskala 3, 4, 5. Laborationer med tillhörande inlämningsuppgifter. Betygskala; Godkänd/Underkänd.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurs:
    • 2018-03-07: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA
     Kursen är nedlagd