Kursplan för Konstruktion, fortsättningskurs

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2014-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine design, advanced course
 • KurskodLMU101
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0102 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 14 Jan 2019 em L
 • 25 Apr 2019 fm L
 • 21 Aug 2019 fm L

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Algebra (7,5 hp), Matematisk analys (7,5 hp), Mekanik (7,5 hp), Hållfasthetslära (7,5 hp), Konstruktion (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursen syftar till att utvidga kunskaperna om befintliga typer av maskinelement med tyngdpunkten på mekaniska transmissioner. Ämnet har en central roll för en maskiningenjör då en mångfald av maskinelement förekommer inom en mängd olika områden (från hushållsapparater till fordon).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva band-, skiv- och trumbromsar
 • beräkna stopptider för maskiner vid inbromsningsförlopp
 • beräkna uppkommen temperaturökning i bromsar
 • förklara grundläggande skillnaden mellan form- och kraftbetingat fungerande transmissioner
 • definiera och beräkna verkningsgraden för en mekanisk transmission
 • definiera och beräkna utväxlingar för olika typer av mekaniska transmissioner
 • beskriva hur plan- och kilremmarna samt tillhörande remskivor är standardiserade
 • beräkna omslutningsvinklar och axelavstånd för remväxlar
 • beräkna max axelmoment och maxeffekt vid remväxlars slirgräns
 • beräkna de dimensionerande spänningarna som uppkommer i planrem och kilrem
 • beräkna utväxling och axelhastigheter samt axelmoment hos steg-kuggväxlar
 • beskriva skillnaden mellan växellådor som har stegvis varierbar utväxling och dem som har kontinuerligt varierbar utväxling
 • beräkna utväxling och axelhastigheter samt axelmoment hos manuella och automatväxellådor
 • beskriva de två enkla planetväxeltyperna
 • beräkna axelhastigheter samt axelmoment hos de två enkla planetväxlarna
 • beräkna axelhastigheter samt axelmoment hos en sammansatt planetväxel
 • beräkna om effektcirkulation föreligger hos en sammansatt planetväxel
 • beräkna axelhastigheter samt axelmoment hos en (standard)differential
 • beskriva huvudfunktionen hos fasta, ledbara, elastiska och manövrerbara axelkopplingar samt även frihjuls-, säkerhets- och centrifugalkopplingar
 • beräkna torsionsfjäderkonstanten för elastiska kopplingar
 • beräkna samband mellan slirmoment och axiell ansättningskraft hos lamell- och konkopplingar
 • beräkna funktionsgränser för frihjulskopplingar med spärrhakar, rullar och klämkroppar
 • beräkna maxmomentet som kan överföras genom en säkerhetskoppling
 • beräkna överförbart moment hos centrifugalkopplingar
 • beskriva hydrodynamisk smörjning av glidlager
 • beskriva vad kavitation innebär för hydrodynamiskt smorda lager
 • dimensionera hydrodynamiskt smorda axial- och radiallager m.h.a. diagram

 • Innehåll

  I konstruktionstekniken används mekanik- och hållfasthetskunskaper som "verktyg" för att analysera och dimensionera olika typer av maskinelement som t ex kopplingar, bromsar och mekaniska transmissioner. Särskild vikt läggs vid förståelse över funktionen samt metodiken för dimensionering av element vid stationära belastning- och driftsförhållanden.

  Organisation

  Kursen är uppdelad i integrerade föreläsningar och räkneövningar (50 h) samt även konstruktionsövningar (10 h) och laborationer (4 h) samt enskilt arbete (136 h).

  Litteratur

  Mägi och Melkersson, Lärobok i Maskinelement, EcoDev International AB, 2006

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För godkänt betyg fodras genomförda och godkända konstruktionsuppgifter och laborationer samt godkänd tentamen. Betyg sätts i skala 3,4 och 5.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-05-20: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 5 timmar av examinator
    [2019-08-21 7,5 hp, 0102]