Kursplan för Verktygsmaskiner och datorstödd beredning

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine tools and CAM
 • KurskodLMU092
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0214 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 29 Okt 2018 em L
  • 08 Jan 2019 em L
  • 23 Aug 2019 fm L

   Examinator

   Ersätter

   • LMU091 Datorstödd tillverkning

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Kursen Tillverkningsteknik (LMU235) eller motsvarande kunskaper.

   Syfte

   Numeriskt styrda maskiner utgör grunden i tillverkningsprocessen för många tillverkande industrier. Kursen syftar till att ge kunskaper om såväl den mekaniska konstruktionen av dessa utrustningar och om dess användning och programmering. Kursen ger dessutom en färdighet i datorstödd beredning (CAM). En förståelse till avvikelser mellan maskinens programmerade data och produktens verkliga noggrannhet är en central kunskap som förmedlas i kursen. Kursen fokuserar på de vanligast förekommande CNC-maskinerna i tillverkningsindustrin (svarvar och fleroperationsmaskiner

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Beskriva CNC-maskinens mekaniska uppbyggnad och vilka maskinelement och konstruktionsprinciper som har störst inverkan på maskinens noggrannhet.
   • Beskriva CNC-maskinens funktioner som grund för en maskinspecifikation vid en maskininvestering.
   • Tillämpa CNC-maskinens programmering (ISO-kod) såväl manuellt som med datorstöd. 
   • Analysera produktens avvikelser i en tillverkningssituation.
   • Specificera och medverka vid test av verktygsmaskiner. 
   • Manuellt programmera fleroperationsmaskiner.
   • Genomföra datorstödd beredning i ett modernt CAM-system.
   • Bereda modern fleraxlig bearbetning.

   Innehåll

   Kursen består ämnesmässigt av två huvuddelar.
   CNC-delen beskriver dels CNC-maskinernas mekaniska konstruktion och dels dess programmering manuellt med hjälp av ISO-programmering. Att förstå toleransavvikelse i tillverkningsprocessen och hur de är kopplade till maskinens konstruktion är. Programmering och beredning för tillverkning av komplexa ytor behandlas vidare i delen. Tillämpningarna av ovanstående visas, genom laborativa moment i maskinhandhavande, maskintest och fräsning av en välvd yta.
   CAM-delen beskriver CAM-användning inom industrin och beredningar av såväl fräsning som svarvning genomförs i övningar i ett av de stora CADCAM-systemen. Som slutuppgift genomförs en CAM-beredning av en detalj med hög komplexitet.

   Organisation

   Kursen består av ett antal föreläsningar/seminarier där interna och externa experter presenterar olika nya delområden inom tillverkningsteknik.

   Kursen är uppdelad i två delkurser:

   • Tillverkningsmaskiner och datorstödd tillverkning 6,0 hp
   • Tillverkningsmaskiner och datorstödd tillverkning, laboration 1,5 hp (Omfattar samtliga obligatoriska laborations- och övningsmoment)

   För slutbetyg krävs godkänt i båda dessa delkurser.

   Litteratur

   Delar av
   Editors Machine Tools for High Performance Machining
   L.N. López de Lacalle, A. Lamikiz
   Springer 2009. ISBN 978-1-84800-379-8
   (E-bok)

   Modern Produktionsteknik del 2.
   Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner
   Liber 2005.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. För godkänt betyg krävs godkänt i båda kursens delkurser enligt ovan. Betygsskala 3, 4 och 5.

    

    

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurs:
    • 2018-03-07: Nedlagd Ändrat till nedlagd av PA
     Kursen är nedlagd