Kursplan för Kvalitet och driftsäkerhet

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-01-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality and reliability control
 • KurskodLMT994
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65133
 • Min. antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 19 Mar 2019 fm L
 • 12 Jun 2019 em L
 • 21 Aug 2019 fm L

  Examinator

  Ersätter

  • LMT991 Kvalitet och driftsäkerhet
  • LMT992 Kvalitet och driftsäkerhet
  • LMT993 Kvalitet och driftsäkerhet

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Kursen syftar till att ge en bred kunskap och förståelse i de olika moment och aktiviteter som ingår i ett företags arbete med frågor relaterade till kvalitet och driftsäkerhet. Både övergripande filosofier liksom praktiskt förankrade metoder gås igenom.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsområdet samt för kvalitetsbegreppets utveckling i ett historiskt perspektiv.
  • Redogöra för kvalitetskoncept såsom Total Quality Management samt kopplingen mot förbättringskoncept som sex sigma och lean production.
  • Redogöra för ledningssystem för kvalitet och de standarder som är tillämpliga.
  • Tillämpa ett antal kvalitetsverktyg, exempelvis FMEA och Quality Function Deployment.
  • Redogöra för underhålls- och driftsäkerhetskoncept, såsom Total Productive Maintenance och Reliability Centered Maintenance.
  • Redogöra för tillgänglighetsbegreppet och dess ingående komponenter samt göra enklare systemtillförlitlighetsberäkningar.
  • Analysera utrustningseffektiviteten hos ett produktionssystem och föreslå förbättringsåtgärder.
  • Tillämpa statistiska metoder för analys av icke reparerbara och reparerbara system för att dra slutsatser om tillgänglighet, lämpliga underhållsåtgärder och reservdelsbehov.
  • Beräkna ekonomiska konsekvenser i samband med fel och störningar.
  • Formulera krav och verifieringsplaner avseende driftsäkerhetsaspekter i samband med anskaffning av produktionsutrustning.

  Innehåll

  I kursen beaktas både tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter på arbete med kvalitet och driftsäkerhet, med avsikt att förmedla en helhetssyn. Centrala begrepp i kursen är inom kvalitetstekniken bl a kvalitetsfilosofier, kvalitetspolicy, kvalitetsledning, kvalitetsplanering, kvalitetssystem, kvalitetssäkring, kvalitetsmetoder, kvalitetsrevision och kvalitetsutveckling, och inom driftsäkerhetstekniken bl a driftsäkerhet, funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet och tillförlitlighet.

  Organisation

  Undervisningen är upplagd som en kombination av föreläsningar, övningar, litteraturseminarium och datorlaborationer.

  Litteratur

  Bergman B., Klefsjö B., Kvalitet från behov till användning
  Tillkommer utdelade artiklar och referens till E-böcker.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, litteraturseminarium och godkända datorlaborationer. Betygskala TH.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
   • 2018-09-13: Borttaget [TIMAL, Årskurs 3 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-10-13: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt