Kursplan för Termodynamik och strömningsmekanik

Kursplan fastställd 2013-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThermodynamics and fluid mechanics
 • KurskodLMT836
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0103 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 21 Mar 2019 fm L
 • 12 Jun 2019 fm L
 • 26 Aug 2019 fm L

I program

Examinator

 • Karin Munch
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra och Matematisk analys.

Syfte

Avsikten med kursen är att ge studenterna tillräckligt goda kunskaper i termodynamik och strömningslära, för att på ett ingenjörsmässigt sätt kunna tillämpa detta i samband med problemlösning inom produktions- och konstruktionsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-definiera och ha grundlig förståelse för termodynamiska grundbegrepp. -ingående förklara termodynamikens huvudsatser och tillämpa den första på olika typer as system inklusive sådana som innefattar växelverkan mellan värme och arbete -beskriva termodynamikens huvudsatser i relation till en hållbar energianvändning -beskriva och tillämpa enkla tillståndsekvationer samt verkliga mediers och ideala gasers egenskaper. -förklara och bestämma enkla tillståndsändringar och ideala cirkelprocesser såsom värmemotorn och Carnotprocessen. -beskriva och använda hydrostatik för inkompressibla fluider -ingående förklara och tillämpa grundläggande strömningsekvationer såsom kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvationer. -redogöra för funktionen av olika utrustningar för mängdmätning och utvärdera mätningar -beskriva och förklara laminär och turbulent strömning, centrala aspekter på rörströmning och strömning kring kroppar -ingående förklara energikvalitetsbegreppet, termodynamikens andra huvudsats och dess konsekvenser med särskilt fokus på tillämpningar mot hållbar utveckling -beskriva och kvalitativt jämföra konventionella och framtida metoder för kraftproduktion och transporter ur resurs och miljösynpunkt -beskriva den globala och nationella energisituationen och centrala begrepp i samband med primära energiresurser

Innehåll

Termodynamikavsnittet behandlar termodynamikens huvudsatser och dess konsekvenser för olika system. Det behandlar vidare tillståndsändringar och cirkelprocesser tillämpat på ideala gaser och i vissa fall verkliga medier. Strömningsdelen innefattar grundläggande ekvationer såsom kontinuitetsekvationen och Bernoullis ekvationer. Den tar upp olika metoder för tryck- och mängdmätning, likformighetslagar, laminär och turbulent strömning och omströmmade kroppar.

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar med demonstrationsräkning och självverksamhet samt laboration inom strömningsområdet.

Litteratur

Cengel /Turner, Fundamentals of Thermal-Fluids Sciences, Mc Graw Hill. Förlaget kommer med en ny upplaga ungefär var tredje år. I kursen används en aktuell upplaga.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen med betygskala 3, 4 och 5. För slutbetyg krävs godkänd laboration. I kursen ges också en frivillig dugga, som kan ge bonuspoäng till tentamen.