Kursplan för Mekanik, fortsättningskurs

Kursplan fastställd 2019-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics, advanced course
 • KurskodLMT210
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 28 Okt 2019 em L
 • 07 Jan 2020 fm L
 • 19 Aug 2020 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna Algebra, Matematisk analys och Mekanik eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Kursens syfte är att ge de nödvändiga kunskaperna inom mekanik (främst inom delområdet dynamik) vilka krävs för fortsatta studier i ämnen som hållfasthetslära, maskinkonstruktion, dynamiska system etc.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Redogöra för den klassiska mekanikens (huvudsakligen dynamikens) grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid lösning av enklare dynamiska problem.
 • Redogöra för begreppen: arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.
 • Formulera den matematiska modellen för ett givet dynamiskt system.
 • Genomföra analys av svängningsrörelse - odämpade, dämpade samt påtvingade svängningar.
 • Genomföra analys av stelkroppsdynamik - rotation kring fix axel och allmän plan rörelse.
 • Genomföra beräkningar av masströghetsmoment för olika typer av kroppar.

Innehåll

Partikeldynamik: Partikelns kinematik.
Partikelns kinetik: Rörelselagar och konserveringslagar, arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment. Svängningsrörelse. Partikelsystem.
Stelkroppsdynamik: Kinematik vid plan rörelse: Rotation och translation. Kinetik vid plan rörelse: Rotation kring fix axel, allmän plan rörelse, masströghetsmoment, konserveringslagar.

Organisation

Undervisningen består av kombinerade föreläsningar och räkneövningar (70h), en konstruktionsuppgift samt enskilt arbete (130h).

Litteratur

Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson: Mekanik, Andra upplagan, Studentlitteratur (2002).
Sune Olsson, Formelsamling i mekanik.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd konstruktionsuppgift. Alternativa eller kompletterande examinationsformer kan förekomma.