Kursplan för Programutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer programming
 • KurskodLEU482
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62115
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 16 Jan 2019 fm L
  • 24 Apr 2019 fm L
  • 29 Aug 2019 fm L

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • LEU480 Programutveckling

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper i datorteknik motsvarande kursen LEU431 Digital och datorteknik

  Syfte

  Kursen ska ge grundläggande kunskaper i programutveckling och i programmeringsspråket C.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  • analysera ett givet problem inför implementation av en lösning 
  • visa grundläggande förståelse för procedurell programmering
  • förklara hur ett modulärt C-program är uppbyggt
  • förklara ingående delar i utvecklingsprocessen av ett C-program
  • förklara hur inbyggda program utvecklas.
  Färdighet och förmåga
  • skriva strukturerade och modulära program i progamspråket C
  • omvandla ett program i C till exekverbar kod
  • skriva automatiska tester till och debugga ett program
  • tillämpa följande koncept enskilt och tillsammans:
  • statisk och dynamisk minnesallokering
  • egna funktioner och bibliotek
  • egna datastrukturer
  • sträng- och strömhantering
  • testa programmet på egen dator med hjälp av simulator
  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • avgöra när dynamisk respektive statisk minnesallokernig skall användas
  • välja grad av modularitet genom avdelning av program
  • avgöra hur ett inbyggt systemet skall interagera med omvärlden

  Innehåll

  Kursen är en introduktion till programutveckling i språket C. I kursen lär man sig implementera, i C, en lösning till ett definierat problem, hur man kommunicerar med och styr hårdvara, debuggar/avlusar program, kontrollerar sitt programs minneshantering, skriver testkod, använder program för att automatisera byggen.

  Följande begrepp lärs ut:
  • Variabler (statiska, automatiska) och typer
  • Uttryck och satser
  • Iterationer, selektioner, sekvens
  • Funktioner (argument, parametrar, returvärden)
  • Tecken- och stränghantering
  • Fält och poster
  • IO och strömmar (på grundläggande nivå)
  • Filhantering (på grundläggande nivå)
  • Standard- och externa bibliotek 
  • Minnesallokering
  • Pekare och pekararitmetik

  Kursen lär ut eller använder sig av, för att visa på koncept, av följande verktyg: 
  • GCC (GNU Compiler Collection)
  • GDB (The GNU Project Debugger)
  • Valgrind
  • Make 

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och datorövningar/laborationer motsvarande 6 hp samt en obligatorisk inlämningsuppgift motsvarande 1,5 hp

  Litteratur

  Anges i Kurs-PM

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen (6 hp) samt en obligatorisk inlämningsuppgift (1,5 hp). Vid första ordinarie tentamen kan tillgodoräknas 5 bonuspoäng (tentamenspoäng) från genomförda, inlämnade och redovisade övningar.
   Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat inklusive eventuella bonuspoäng.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-02-27: Examinator Examinator ändrat från Henrik Sandklef (sandklef) till Arne Linde (arne) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]