Kursplan för Elteknik

Kursplan fastställd 2018-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical engineering
 • KurskodLEU460
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0104 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 29 Okt 2018 fm L
 • 07 Jan 2019 fm L
 • 21 Aug 2019 fm L
0204 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper motsvarande kurserna LEU470 Elektriska kretsar, LMA212 Algebra och MVE415 Matematisk analys.

  Syfte

  Beräkningsmetoder för växelströmskretsar baserade på användning av komplexa tal, samt begrepp och principer för elektromagnetiska fält utgör baskunskaper i elektroteknik. Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig goda kunskaper om ovan nämnda moment samt såväl teoretiska som praktiska kunskaper om småsignalförstärkare och switchade likspänningsomvandlare så att de har en god grund att stå på inför vidare studier i elektroteknik (särskilt elektronikkonstruktion, telekommunikation och elkraftteknik).

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda terminologin inom ämnet så att hon/han på egen hand kan läsa och förstå litteratur inom området, samt diskutera ämnesrelaterade problem med inom området aktiva ingenjörer
  • diskutera samhälleliga konsekvenser av elektricitet
  • redovisa experimentella studier i en skriftlig rapport
  • tillämpa den komplexa metoden vid beräkningar i växelströmskretsar
  • analysera och dimensionera (teoretiskt, med kretssimuleringar och laborativt) växelströmskretsar, särskilt resonanskretsar, och utföra effektanpassning
  • redogöra för funktionsprincipen för dioder samt MOS-transistorn
  • analysera och dimensionera (teoretiskt och med kretssimulering), samt utföra laborativt arbete på enkla småsignalförstärkare med transistor och operationsförstärkare som aktiv komponent
  • analysera samt utföra laborativt arbete på enkla switchade likspänningsomvandlare
  • redogöra för hur man beskriver elektromagnetisk kraftverkan och energiöverföring med fältteoretiska begrepp
  • tillämpa Gauss lag, Amperes lag och Faradays lag i enkla geometrier
  • tillämpa fältteoretiska begrepp och principer för att beskriva fysikaliska processer i en likströmskrets (t.ex. effektutveckling i resistor, energilagring i kondensator och induktor, effektöverföring m.h.a. ledningar)
  • redogöra för impedansens frekvensberoende hos resistor, kondensator och induktor
  • tillämpa Hopkinsons lag vid beräkningar i magnetiska kretsar


  Innehåll

  Växelström: Kretsanalys med komplexa metoden, effektanpassning, resonans.


  Elektronik: OP-förstärkarkopplingar, icke-ideala egenskaper hos OP-förstärkare, pn-övergången, dioder, MOS-transistor, bipolar transistor, transistorförstärkarkopplingar, switchade likspänningsomvandlare.

  Elektromagnetism: Elektromagnetisk kraftverkan och fältbegreppet, elektriska fält och magnetfält i enkla geometrier (Gauss lag, Amperes lag), förskjutningsströmmen, effektöverföring (Poyntingvektorn), induktion (Lenz lag, Faradays lag), strömförträngning, ekvivalenta kretsmodeller för icke-ideal resistor, kondensator respektive induktor, magnetiska kretsar (Hopkinsons lag).

  Organisation

  Det lärarledda stödet för inlärningen utgörs av föreläsningar, övningar samt laborationer. Kursens teoridel omfattar 6 hp och laborationsdelen (experimentellt arbete samt diskussion om samhälleliga konsekvenser av elektricitet) 1,5 hp.

  Litteratur

  L. Bergström, L. Nordlund: Ellära: Krets- och fältteori (3:e uppl., Liber)

  B. Molin: Analog elektronik (2:a uppl., Studentlitteratur)

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examination sker med en skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i och redovisning av laborationer. Tentamen betygssätts i skala underkänd (U) och godkänd (med betygsstegen 3, 4, 5). Laborationerna är obligatoriska och betygssätts i skala underkänd (U) och godkänd (G). Slutbetyget baseras på tentamensresultatet. Godkänd tentamen samt godkända laborationer krävs för att slutbetyg skall utfärdas.