Kursplan för Avancerad molekylärbiologi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced molecular biology
 • KurskodKMG037
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBIO
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik
 • InstitutionKEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI (GU)
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 08116
 • Max antal deltagare20
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • KMG036 Molecular biology 1

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundutbildning (BSc) med kurser inom cell-och molekylärbiologi, biokemi och tillämpad mikrobiologi.

Syfte

Kursen har som fokus att ge detaljerad förståelse för genreglering och proteindynamik med fokusering på sjukdomar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid kursens slut ska studenterna kunna:
 • Beskriva cytoskelettets dynamiska egenskaper och förklara hur detta sker
 • Förklara vikten av proteinkvalitetskontroll för cellens hälsa
 • Beskriva de olika familjerna inom molekylära chaperoner och deras funktion
 • Redogöra för cancercellers rörelse och cytoskelettets roll
 • Förklara cellbiologin bakom bröstcancer
 • Beskriva cellcykeln och reglering med fokus på segregering av kromosomer och checkpoints
 • Beskriva grundläggande mekanismer för de viktigaste intracellulära signaleringsvägarna
 • Förklara hur celler använder reglering på RNA-nivån
 • Beskriva rollen för onkogener och tumörsuppressorgener i cancer, principer för cancerbehandling och mekanismer för läkemedelsresistens i cancer
 • Beskriv molekylär processen för meiotisk celldelning i däggdjur.

 • Beskriv den hierarkiska molekylära processen och funktionen av meiotisk homolog rekombination.

 • Beskriv hur telomerlängden bibehålls.

 • Beskriv hur telomerer är molekylärt rekonstituerad under meios.

Vid laborationskursens slut ska studenterna kunna:

 • Utföra immunocytokemi med djurceller och kunna identifiera normala och skadade cytoskelettstrukturer

Innehåll

 • Eukaryota cellcykeln
 • Intracellulära regleringsvägar
 • Cytoskelettet
 • Molekylära chaperoner
 • Cancercellbiologi
 • Meosis
 • Telomer struktur och funktion

Organisation

Föreläsningar, laborationer (obligatoriskt deltagande), seminarier

Litteratur

Ingen bestämd bok men Lodish et al., Molecular Cell Biology eller Alberts et al., Molecular Biology of the Cell kan vara användbar. Lista på rekommenderad kurslitteratur och hand-outs kommer att tillhandahållas.

Examination inklusive obligatoriska moment

Studenterna måste få godkänt resultat på den skriftliga tentamen och slutföra laborationer och laborationsrapporter.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-12-05: Plats Plats ändrat från inst till inst av lina haglund
   [7,5 hp, 0114]
  • 2019-12-05: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av lina haglund
   [7,5 hp, 0114] Ges av institution
  • 2019-12-05: Institutionstenta Inte längre institutionstenta av lina haglund
   [7,5 hp, 0114] Ges ej av institution
  • 2019-12-05: Plats Plats ändrat från Johanneberg till inst av lina haglund
   [7,5 hp, 0114]