Kursplan för Ekologi för ingenjörer

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEcology for engineers
 • KurskodKKM022
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25111
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 31 Okt 2018 em SB
 • 09 Jan 2019 fm M
 • 23 Aug 2019 em J

  Examinator

  Ersätter

  • KKM021 Ekologi för tekniker

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper från universitet eller motsvarande inom miljöteknik och miljökunskap.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge omfattande och tillämpbara kunskaper om ekologi, ekosystemtjänster och biologiska system som leverantörer av råvaror till industrin i ett samhälle under omställning till hållbar utveckling.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva grundläggande ekologiska principer
  • Identifiera och beskriva världens biom 
  • Förklara hur produktiviteten hos biologiska system och ekosystemtjänster påverkar och påverkas av olika verksamheter i samhället
  • Förklara hur industrin skulle kunna förändras för att möjliggöra ett hållbart nyttjande av naturkapital
  • Beskriva värdering av naturen ur olika etiska perspektiv

  Innehåll

  Ekologiska principer

  Biom

  Biologisk mångfald

  Ekosystemtjänster

  Bevarande av biologiska resurser för samhällets konsumption

  Värdering av natur och ekosystemtjänster

  Organisation

  Föreläsningar

  Seminarier

  Exkursioner

  Projekt och övningar

  Rollspel

  Litteratur

  Millennium Ecosystem Assessment Reports (www.millenniumassessment.org)

  Kursbok tillkännagivs på kurshemsidan i augusti

  Vetenskapliga artiklar som delas ut under kursen

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen examineras genom en rad aktiviteter som tillsammans ger maximalt 100 poäng. För att få godkänt på kursen krävs att man samlar ihop minst 50 procent av dessa 100 poäng från de olika aktiviteterna i kursen, inklusive minst 50 procent på den avslutande skriftliga tentamen (som normalt står för 50-60 poäng av de maximala 100 på kursen).

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2018-03-06: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL/PA
    Kursen är nedlagd
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
    [2019-01-09 F, 0108]
   • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
    [2018-10-31 E, 0108]