Kursplan för Informationssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnManagement information systems
 • KurskodIKA096
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 20 Mar 2019 fm SB_MU_DATA
 • 11 Jun 2019 fm SB_MU_DATA
 • 28 Aug 2019 em SB_MU
0206 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Ersätter

  • IKA095 Informationssystem

  Behörighet

  Information saknas

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en förståelse för hur företag och organisationer använder sig av informationssystem för att stödja beslutsfattande i olika funktioner och för att kommunicera information internt och extern. Teknologen skall ges en förståelse för hur digital teknik nyttjas i olika system samt hur den inkorporeras i såväl produkter och tjänster genom förändrade affärsmodeller och digital innovation

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:

  1. Förstå och redogöra för grundläggande begrepp såsom digital innovation och digitalisering
  2. Förstå plattformar ur ett arkitekturellt och marknadsmässigt perspektiv


  Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
  3. Tillgodogöra sig grundläggande information kring en teknik eller teknisk lösning samt presentera och argumentera för ett s.k. business case kring densamma.

  Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
  4. Utvärdera och beskriva hur den digitala teknikens egenskaper kan påverka förändringsprocesser samt beslutfattande i organisationer
  5. Kritiskt värdera och diskutera digital teknik och tekniska system i förhållande till organisatoriska egenskaper och affärsmodeller

  Innehåll

  I en värld som karakteriseras av komplexitet och mångfald av stora datamängder, tvetydig information och projekt som samlar olika kunskapsområden är det viktigt att förstå de möjligheter och utmaningar informationsteknologi (IT) för med sig. En grundläggande förståelse kring IT är nödvändig för att välja och anpassa informationssystem efter den verksamhet, bransch och miljö där organisationen verkar.

  Kursen skall ge kunskap om hur informationssystem utformas, införs och underhålls i olika organisationer med särskilt fokus på sambandet mellan organisationsstruktur och informationssystem. Vidare skall kursen ge kunskap om hur digital innovation förändrar konkurrensmässiga förutsättningar för företag och organisationer.

  Kursen är organiserad efter ett antal centrala teman till vilka det är kopplade en föreläsning samt ett seminarium:
  ¿Digital innovation och digitalisering
  ¿Plattformsstrategi och digitala plattformar
  ¿Ekonomistyrning och big data
  ¿Organisatorisk förändring och digital disruption
  ¿Digitalt ledarskap
  Inom kursen ges även möjlighet att arbeta praktiskt med affärssystem och andra verktyg.

  Organisation

  Kursen kommer att ges i form av föreläsningar och gästföreläsningar. Dessa kan innehålla praktiska exempel och demonstrationer.

  Litteratur

  Anges vid kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Projektredovisningar och skriftlig sluttentamen.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2019-07-15: Plats Plats ändrat från M till SB Multisal av grunnet
    [2019-08-28 6,0 hp, 0106]
   • 2019-05-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
    [2019-08-28 6,0 hp, 0106]
   • 2019-04-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB_MU_DATA av grunnet
    [2019-06-11 6,0 hp, 0106]
   • 2019-02-25: Plats Plats ändrat från Hörsalar på hörsalsvägen till SB_MU_DATA av grunnet
    [2019-03-20 6,0 hp, 0106]
   • 2019-01-31: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
    [2019-03-20 6,0 hp, 0106]
   • 2018-12-17: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2019-03-23 Eftermiddag till 2019-03-20 Förmiddag av schema
    [2019-03-23 6,0 hp, 0106]
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2019-01-14: Examinator Examinator ändrat från Johan Magnusson (magjoha) till Robin Teigland (teigland) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]