Kursplan för Kvalitetsutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality management
 • KurskodIEK312
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36117
 • Max antal deltagare75
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 01 Nov 2018 fm SB_MU_DATA
 • 07 Jan 2019 fm J
 • 23 Aug 2019 em SB_MU

I program

Examinator

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36115
 • Max antal deltagare75
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 18 Mar 2019 fm SB_MU
 • 07 Jan 2019 fm J
 • 23 Aug 2019 em SB_MU

I program

Examinator

Ersätter

 • IEK311 Total quality management

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Beskriva och använda statistiska begrepp som sannolikhet, täthetsfunktion, kumulativa fördelningsfunktion, normalfördelning, binomialfördelning, poisson-fördelning, standardavvikelse, feltyper 1 och 2.

Syfte

Målet med kursen är att hjälpa studenter att förvärva kunskap om olika initiativ för ökad kvalitet och att bättre förstå ämnet kvalitets- och verksamhetsutveckling. Kursen syftar också till att hjälpa studenterna att utveckla praktiska förmågor med syfte att kunna facilitera förbättringsinitiativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva kvalitetsutveckling och dess principer - Beskriva orsakerna för verksamheter att förbättra och barriärer mot förändring och förbättring - Beskriva hur och när olika arbetssätt och verktyg rörande kvalitetsutveckling kan användas i praktiken - Tillämpa och kunna facilitera kvantitativa metoder praktiskt för att förbättra processer och produkter - Tillämpa och kunna facilitera kvalitativa metoder praktiskt för att förbättra verksamheter

Innehåll

Kursen ger en översikt i kvalitets- och verksamhetsutvecklingsområdet och praktisk träning i både kvalitativa och kvantitativa förbättringsmetoder. Kursen innehåller lektioner, seminarer, övningar, och grupparbeten. Gästföreläsare ger insikter om hur olika initiativ inom kvalitetsutveckling är genomförda i praktiken. Ämnen som kursen tar upp inkluderar:
- Introduktion: Principer inom kvalitetsutveckling, finansiella argument för kvalitetsutveckling, kvalitetsrörelsen historiskt, kundorientering, och förbättringskunskap
- Kvalitet i produktutveckling
- Försöksplanering
- Robust Design
- Statistisk processtyrning och förbättring
- Förbättringsverktyg och managementverktyg
- Processledning
- Six Sigma och förbättringsprogram
- Kvalitets- och verksamhetsutveckling i praktiken
- Kontinuerligt lärande och lärandecykler
- Förändringsledning och ledarskap
- Organisatorisk utvärdering och dess applikationer: Business Excellence och ISO 9000 modeller

Organisation

De centrala byggstenarna är lektioner och gruppövningar

Litteratur

Material utdelat under kursen.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination innehåller skriftlig tentamen, mid-term (interaktiv utvärdering) samt arbeten med kvantitativa och kvalitativa metoder.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från SB_MU_DATA till SB Multisal av grunnet
   [2019-08-23 7,5 hp, 0111]
  • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från SB_MU_DATA till SB Multisal av grunnet
   [2019-08-23 7,5 hp, 0111]
  • 2019-04-29: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB_MU_DATA av grunnet
   [2019-08-23 7,5 hp, 0111]
  • 2019-04-29: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB_MU_DATA av grunnet
   [2019-08-23 7,5 hp, 0111]
  • 2019-01-31: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-03-18 7,5 hp, 0111]
  • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB_MU_DATA av TENTAMENSADM
   [2018-11-01 F, 0111]
  • 2018-08-20: Inställd Ändrat till inställd av examinator
   [2019-01-07 7,5 hp, 0111] Inställt
  • 2018-08-20: Inställd Ändrat till inställd av examinator
   [2019-01-07 7,5 hp, 0111] Inställt