Kursplan för Industriell ekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering economics
 • KurskodIEK102
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0103 Dugga 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 08 Jun 2019 em SB_MU
 • 13 Okt 2018 fm M
 • 23 Aug 2019 fm M

I program

Examinator

Ersätter

 • IEK101 Industriell ekonomi M

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge Dig möjlighet att bli förtrogen med en grunduppsättning verktyg inom området industriell ekonomi: De ekonomiska begrepp och modeller, som är mest användbara och nödvändiga som verktyg för en industriellt verksam tekniker. Dessa gör det möjligt att förstå, analysera, styra, fatta beslut och optimera industriell verksamhet för att göra ett företag långsiktigt framgångsrikt i termer som effektivitet, produktivitet, lönsamhet och överlevnad.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten
 1. beskriva innebörden av den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
 2. förstå och kunna analysera ekonomin på olika nivåer i ett företag
 3. kunna tillämpa olika ekonomiska kalkylmodeller
 4. förklara när olika ekonomiska kalkylmodeller lämpar sig i olika situationer

Innehåll

 • Introduktion till ekonomisk analys
 • Kalkylering baserad på rörliga och fasta kostnader
 • Kalkylering baserad på direkta och indirekta kostnader
 • Kalkylering baserad på sär- och samkostnader
 • Investeringskalkylering
 • Årsredovisning

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar kring kursinnehållet och självständiga övningar som stöttas av schemalagda konsultationer

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida två veckor före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Individuell skriftlig tentamen. Betygsskala: TH

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-08-14: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 4 timmar av Examinator
   [2019-08-23 4,5 hp, 0103]
  • 2019-08-14: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 3 timmar till 4 timmar av Examinator
   [2019-08-23 4,5 hp, 0103]
  • 2019-07-03: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
   [2019-08-23 4,5 hp, 0103]
  • 2019-03-26: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-06-08 4,5 hp, 0103]
  • 2018-08-30: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
   [2018-10-13 F, 0103]