Kursplan för Ekonomisk analys 2: Externanalys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomic analysis 2: Financial statements
 • KurskodIDY029
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Dugga, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • Kontakta examinator
 • 11 Jun 2019 fm SB_MU
 • 27 Aug 2019 fm SB
0212 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0312 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp
  Betygsskala: TH
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Ersätter

   • IDY028 Ekonomisk analys 2: Externanalys

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Ekonomisk analys 1

   Syfte

   Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i extern redovisning och färdigheter i extern företagsanalys, baserad på externt tillgänglig historisk, teknisk och ekonomisk information.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Grundläggande kunskaper i redovisning, balansräkning och resultaträkning, finansiering (kapitalbehov och finansieringsformer), räkenskapsanalys och företags-värdering
   - Färdighet i att utföra extern finansiell analys
   - Förståelse för hur företagets ekonomiska resultat, företagets ställning och företagets finansiering påverkas av dess verksamheter och deras förutsättningar
   - Förståelse för hur företagets finansiella strategi inverkar på företagsvärdet
   - Viss färdighet i att analysera och värdera ett företag utifrån aspekter rörande miljö, hållbar utveckling och socialt ansvar

   Innehåll

   - Introduktion i företagets bokslut och redovisning
   - Årsredovisningen (balans- och resultaträkningen)
   - Finansiering och kapitalanskaffning
   - Finansiell analys
   - Totalanalys av lönsamhet ("duPont-modellen")
   - Beräkning av risk kontra finansiell struktur ("hävstångsformeln")
   - Konkurrent- & branschanalys
   - Företagsvärdering
   - Analys av företagets påverkan på människa och miljö
   - Risker och möjligheter vad gäller miljö och socialt ansvar
   - Hållbarhetsredovisningen

   Organisation

   - Föreläsningar och självständiga övningar i ekonomisk analys
   - Projektarbete i ekonomisk analys
   - Föreläsningar och projektarbete med inriktning mot hållbar utveckling

   Litteratur


   - Kurslitteratur anges på kursens webbsida två veckor före kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   - En individuell skriftlig tentamen i ekonomisk analys
   - En skriftlig rapport kring projektarbetet ekonomisk analys
   - En skriftlig inlämningsuppgift kring hållbar utveckling

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2019-08-02: Plats Plats ändrat från Hörsalar på hörsalsvägen till Samhällsbyggnad av grunnet
     [2019-08-27 3,0 hp, 0112]
    • 2019-07-31: Plats Plats ändrat från M till Hörsalar på hörsalsvägen av grunnet
     [2019-08-27 3,0 hp, 0112]
    • 2019-05-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
     [2019-08-27 3,0 hp, 0112]
    • 2019-04-05: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
     [2019-06-11 3,0 hp, 0112]