Kursplan för Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEconomic analysis 1: Managerial economics
 • KurskodIDY023
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKIEK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 51113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0106 Dugga, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • Kontakta examinator
 • 25 Apr 2019 em M
 • 22 Aug 2019 fm M
0206 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0306 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Ersätter

   • IDY020 Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning
   • IDY021 Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning
   • IDY022 Ekonomisk analys 1: Ekonomisk kalkylering och styrning

   Behörighet

   Information saknas

   Syfte

   Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
   - tillämpa grundläggande modeller för produkt- och investeringskalkylering
   - använda linjär programmering för grundläggande ekonomisk analys
   - välja lämpliga kalkylmodeller i olika situationer
   - känna till metoder för att förmedla information på ett korrekt och funktionellt sätt i akademiska rapporter
   - förstå hur ett ämnesinnehåll måste anpassas för aktuell målgrupp och situation för att bli så effektivt som möjligt
   - ta del av och formulera textkritik på ett meningsfullt sätt

   Innehåll

   - Introduktion till ekonomisk analys
   - Kalkylering baserad på rörliga och fasta kostnader
   - Kalkylering baserad på direkta och indirekta kostnader
   - Kalkylering baserad på sär- och samkostnader
   - Linjär programmering
   - Investeringskalkylering
   - Språk och kommunikation

   Organisation

   - Föreläsningar och övningar, understödda av schemalagda konsultationer
   - Handledning av projektarbetet
   - Workshops i språk och kommunikation

   Litteratur

   Kurslitteratur anges på kursens webbsida minst två veckor före kursstart.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   - En individuell skriftlig tretimmars tentamen
   - En skriftlig rapport kring projektarbetet
   - En skriftlig inlämningsuppgift kring språk och kommunikation

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2019-05-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av arhanto
     [2019-08-22 3,0 hp, 0106]
    • 2019-03-25: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av grunnet
     [2019-04-25 3,0 hp, 0106]
   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2018-08-30: Examinator Examinator ändrat från Susanne Kullberg (susannek) till Gunnar Wramsby (gunwra) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]