Kursplan för Elektrodynamik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrodynamics
 • KurskodFUF085
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19127
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0111 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Matematik 30hp (inklusive Linjär algebra, Flervariabelanalys, Fourieranalys), Mekanik, Elektromagnetism (grundkurs)

Syfte

Att ge en grundläggande introduktion till elektromagnetismen, statiska såväl som tidsberoende fenomen, med tillämpningar inom fysik och teknologi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Ha insikt om den klassiska elektrodynamikens centrala betydelse inom fysiken samt även naturvetenskapen och ingenjörskonsten i stort. *  Ha en god teoretisk förståelse av ämnet. * Använda förståelsen för att kvalitativt beskriva relevanta fenomen. * På ett effektivt sätt använda metoder inom matematisk fysik för att analysera enkla och inte så enkla problem i speciella geometrier.  

Innehåll

* Elektrostatik * Randvärdesproblem i elektrostatik, Multipolutveckling, Makroskopiska dielektrisk media * Magnetostatik, Faradays lag, Kvasi-statiska fält * Maxwells ekvationer, Macroskopisk elektromagnetism, Bevarade storheter och flöden * Elektromagnetiska vågor och vågutbredning *  Strålning från tidsberoende källor, multipolstrålning * Spridning och diffraktion

Organisation

Föreläsningar.

Litteratur

J.D. Jackson, `Classical electrodynamics', (Wiley).

Examination inklusive obligatoriska moment

Ett större antal inlämningsuppgifter baserat på problem ur boken, som rättas under kursens gång. Uppgifterna kompletteras med en individuell muntlig tentamen som fokuserar på de grundläggande delarna av kursmaterialet. 

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2018-04-26: Block Block ändrat från C+ till B+ av Schema
   [Kurstillfälle 1]