Kursplan för Avancerad kvantmekanik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced quantum mechanics
 • KurskodFUF070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 18 Mar 2019 fm SB
 • 10 Jun 2019 em J
 • 22 Aug 2019 fm SB

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper i matematik och fysik på kandidatnivå, och avklarade studier i kvantmekanik på masternivå och/eller avancerad kandidatnivå.

Syfte

Kursen syftar till att bekanta studenten med avancerade koncept inom kvantmekanik, med tillämpningar i partikel-, mångkroppars- och fasta tillståndets fysik. Särskild vikt fästs vid begrepp som är applicerbara inom alla dessa områden, som spridningsteori, reaktionstvärsnitt, kvantisering av boson- och fermionsystem, samt koppling till elektromagnetiska fält. Kursen syftar också till att introducera relativistiska vågekvationer och ge en bakgrund för vidare studier av kvantfältsteori.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • En praktisk förståelse för icke-relativistisk och relativistisk kvantmekanik, inklusive spridningsteori, relativistiska vågekvationer, samt andrakvantisering av mångkropparssytem.
 • Förståelse för koncept inom spridningsteori och en förmåga att utföra beräkningar av spridningsfenomen.
 • Förståelse för koncept inom mångkropparsteori och en förmåga att utföra beräkningar av mångkropparsfenomen.
 • En förmåga att kritiskt förstå och bedöma modern forskning med kvantteoretiska modeller inom fasta tillståndets, atomär och subatomär fysik. 

Kursen planeras som en fortsättning av kursen "Quantum Mechanics" (FKA081) på  masternivå. Kursen skall ge nödvändiga kunskaper för fortsatta studier inom statistisk kvantmekanik, atomär och subatomär fysik samt kvantfältsteori.

Innehåll

Spridningstgeori, system med identiska partiklar, relativistiska vågekvationer (Klein-Gordon, Dirac, kovariant formulering), andrakvantisering och  introduktion till mångkropparsteori

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar samt hemuppgifter

Litteratur

Kommer att annonseras på kurshemsidan

Rekommenderad litteratur:

 • J.J. Sakurai and J. Napolitano, Modern Quantum Mechanics (2nd Ed.), Addison-Wesley.
 • Relativistic Quantum Mechanics, J. Bjorken & S. Drell, Mcgraw Hill Book co
 • Quantum Mechanics: Fundamentals, K. Gottfried and T.-M. Yan, Springer

Examination inklusive obligatoriska moment

Baseras på hemuppgifter och sluttentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-05-02: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2019-08-22 7,5 hp, 0108]
  • 2019-01-14: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2019-03-18 7,5 hp, 0108]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2018-11-19: Examinator Examinator ändrat från Christian Forssén (f2bcf) till Arkady Gonoskov (gonoskov) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]