Kursplan för Astropartikelfysik

Kursplan fastställd 2016-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAstroparticle physics
 • KurskodFKA175
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19122
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Studenten antas ha en förståelse för fysik och matematik motsvarande kandidatnivån och ha godkänt på kurserna Kvantfysik och Termodynamik och statistisk mekanik.

  Syfte

  Astropartikelfysik är ett snabbt växande forskningsfält som spänner över nya sätt att modellera de mest energirika objekten i universum (Stora smällen själv, kvasarer, gammastrålningsutbrott), grundläggande teorier för fysiken hos standardmodellen och fysiken bortom denna (strängteori) och högteknologiska tekniker för att detektera kosmiska gammastrålar, neutriner, protoner och gravitationella vågor. Forskningsprogram från till synes mycket skilda discipliner, och från olika vetenskapliga "kulturer", har slagits samman till ett nytt modernt vetenskapsområde.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter att ha fullgjort denna kurs ska studenten kunna följande: * Förstå rumtids-geometri och universums expansion. * Ursprunget för, och egenskaperna hos, den kosmiska bakgrundsstrålningen. * De stora dragen hos universums tidiga utveckling. * Idén bakom kosmisk inflation. * Kunna följa den senaste utvecklingen hos fältet på en semi-populär nivå.

  Innehåll

  * Universums expansion. * Den kosmiska bakgrundsstrålningen. * Det tidiga universum. * Inflation.

  Organisation

  Föreläsningar

  Litteratur

  S. Weinberg, `Cosmology', (Oxford University Press).

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Inlämningsuppgifter och en muntlig tentamen.