Kursplan för Kvantmekanik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2014-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuantum mechanics
 • KurskodFKA081
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPAS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 19114
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0199 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 31 Okt 2018 em SB
 • 07 Jan 2019 em M
 • 20 Aug 2019 fm M

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Matematik 30 hp (inklusive Linjär algebra, Flervariabelanalys, Fourieranalys), Mekanik, Elektromagnetisk fältteori och Kvantfysik.

Syfte

Kursen syftar till att ge en gedigen grund i icke-relativistisk kvantmekanik, som utgör den nödvändiga bakgrunden för grundforskning och tillämpad forskning inom kvantfysik, samt för kvantteknik. Kursen bygger på ett systematiskt tillvägagångssätt, och utvecklar teorin med ett stort antal representativa exempel. Särskild vikt läggs vid teorin om rörelsemängdsmoment och på olika approximationsmetoder för att lösa realistiska problem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Ha en god förståelse för den konceptuella grunden för icke-relativistisk kvantmekanik.

Beräkna energispektum av enkla kvantsystem.

Tillämpa approximationstekniker för att studera dynamiken i mer komplexa system.

Fullt förstå den kvantmekaniska teorin för rörelsemändsmoment och använda den för att analysera kvantsystem.

Använda symmetriprinciper som vägledning för att studera naturen.

Innehåll

Sammanfattning av grundläggande begrepp inom kvantmekaniken.

Kvantdynamik, Schrödingerekvationen.

Teorin för rörelsemängdsmoment.

Rena och blandade kvanttillstånd. Densitet matris.

Symmetrier i kvantmekanik.

Tidsberoende icke-degenererad och degenererad teori.

Linjärt Stark Effect, Zeeman effect och finstruktur.

Variationsmetoder.

Tidsberoende störningsteori.

Organisation

Föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

J.J. Sakurai and Jim Napolitano, Modern Quantum Mechanics, Second Edition (Addison-Wesley)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Kan kompletteras med ytterligare projekt i undantagsfall.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-05-06: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av arhanto
   [2019-08-20 7,5 hp, 0199]
  • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till M av TENTAMENSADM
   [2019-01-07 E, 0199]
  • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
   [2018-10-31 E, 0199]