Kursplan för Parallella och distribuerade realtidssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnParallel and distributed real-time systems
 • KurskodEDA422
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPCSN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 12121
 • Max antal deltagare18
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp
  0217 Inlämningsuppgift 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Ersätter

   • EDA420 Parallella och distribuerade realtidssystem
   • EDA421 Parallella och distribuerade realtidssystem

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Förberedande kurs i realtidssystem, eller likvärdig kurs, krävs.
   Kurser i algoritmer och datorarkitektur rekommenderas starkt.

   Syfte

   Realtidssystem spelar en viktig roll i många tillämpningar såsom drive-by-wire-system för fordon, intelligenta trafikstyrsystem, banksystem och autonoma robotar. För många av dessa tillämpningar måste systemet konstrueras med flera processorer för att kunna möta de uppsatta prestandakraven. Exempel på när sådana behov kan uppstå är när processer behöver vara fysiskt distribuerade (som i feltoleranta bromssystem i fordon) eller när den inneboende parallelismen i ett program måste kunna utnyttjas till fullo (som i högpresterande multimediatillämpningar).

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
   • Formulera kraven för ett datorsystem för tids- och säkerhetskritiska tillämpningar.
   • Behärska den terminologi som används inom teorin för schemaläggning och beräkningskomplexitet.
   • Redogöra för de principer och mekanismer som används vid schemaläggning av processexekvering och datakommunikation i ett realtidssystem.
   • Konstruera realtidssystem och tillämpa metoder för att verifiera huruvida uppställda systemkrav uppfylls eller ej.
   • Härleda prestanda för, samt känna till de teoretiska prestandabegränsningarna hos, ett givet realtidssystem.
   • Ta fram bästa konstruktion för ett önskat målsystem genom att härleda prestanda för de designalternativ för realtidssystem som är tillgängliga.

   Innehåll

   Kursen behandlar följande ämnen:
   • Bakgrund: behov och definition av realtidssystem.
   • Egenskaper hos realtidssystem: tillämpningskrav, konstruktionsmetoder, processmodeller, exekveringsmodeller, arkitekturer.
   • Utvärdering av realtidssystem: prestandamått, metoder för utvärdering.
   • Schemaläggning av enkel- och multiprocessorsystem: problemformulering, terminologi, algoritmer.
   • Komplexitetsteori och NP-kompletta problem inom realtidsschemaläggning.
   • Realtidskommunikation: protokoll och fördröjningsgarantier.
   • Metoder för feltolerans i realtidssystem: modeller, algoritmer, arkitekturer.
   • Härledning av värsta-fallets exekveringstid för ett program.

   Organisation

   Kursen utgörs av en föreläsningsserie, och två hemuppgifter vars syfte är att eleverna skall ta fram och/eller diskutera lösningar till relevanta frågeställningar som behandlats under föreläsningarna. Till hjälp för detta har eleverna tillgång till ett veckovis konsultationspass som erbjuder hjälp i frågor och problem relaterade till hemuppgifterna.

   Litteratur

   Föreläsningsanteckningar. Utvalda forskningspublikationer från tidskrifter och konferenser.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Två hemuppgifter, varav en i mitten av kursen och en i slutet av kursen. För vardera hemuppgift skall eleven lämna in en skriftlig rapport som examineras muntligt. Den skriftliga rapporten utförs normalt i grupper om två elever medan den muntliga examinationen utförs individuellt.

   Slutbetyget i kursen är 3, 4, 5 eller U. Slutbetyget utgörs av medelvärdet av betygen på de två hemuppgifterna, med kravet att eleven är godkänd i båda hemuppgifterna.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2018-08-28: Max antal deltagare Max antal deltagare 18 tillagt av UBS
     [Kurstillfälle 1]
    • 2018-06-14: Examinator Examinator ändrat från Risat Pathan (risat) till Jan Jonsson (janjo) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]