Kursplan för Software engineering project

Kursplan fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSoftware engineering project
 • KurskodDAT256
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKITE
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 52144
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 52145
  • Sökbar för utbytesstudenterNej

  Poängfördelning

  0118 Projekt 7,5 hp
  Betygsskala: TH
  7,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Ersätter

   • DAT255 Software engineering project

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   För att vara behörig till kursen ska studenten vara godkänd på minst två kurser i programmering samt en projektkurs.

   Syfte

   Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskap och en första erfarenhet av mjukvaruutveckling genom praktiskt projektarbete.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter fullgjord kurs skall studenten besitta följande kunskaper, färdigheter och förmågor:

   1. Kunskap och förståelse, studenten skall kunna:
    1. beskriva mjukvaruutveckling som en ingenjörsdisciplin genom att använda relevant terminologi
    2. beskriva relationen mellan intressent, produkt och process
   2. Färdigheter och förmågor, studenten skall kunna:
    1. specificera, implementera och utvärdera ett system utifrån vad olika intressenter anser vara värdefullt
    2. lära sig tillsammans med övriga medlemmar i laget de verktyg och APIer som är relevanta för ett projekt
    3. tillämpa en strukturerad mjukvaruutvecklingsprocess som medlem i ett lag
    1. Omdöme och tillvägagångssätt, studenten skall kunna:
     1. reflektera över hur processen genomförts i ett projekt
     2. reflektera över sina egna och gruppens lärandestrategier

    Innehåll

    Kursen ger en praktisk introduktion till mjukvaruutveckling. Studenterna kommer att arbeta med ett öppet problem som definieras av en eller flera intressenter utanför studenternas arbetslag. Studenter får alltså inte själva bestämma projektets inriktning. För att hantera den utmaningen lär sig studenterna:

    • en mjukvaruutvecklingsprocess för att strukturera arbete
    • specificering och utvärdering av krav och samarbete med intressenter för att det som levereras ska anses värdefullt
    • nya teknologier och verktyg och lämpliga sätt att använda de på för att realisera sitt värdeerbjudande genom att utforma egna lärandestrategier
    • organisera sig själva i lag för att nå gemensamma mål med begränsade resurser
    • reflektera över sitt egna arbete och lärande för att möjliggöra kontinuerlig förbättring av sitt egna arbetssätt

    Organisation

    Kursen organiseras som ett projekt där studenterna arbetar i lag om sex studenter (vanligtvis) för att lösa en realistisk mjukvaruutvecklingsuppgift. Lagen har veckovisa handledningsmöten. Som supplement till projektet ges en serie övningar och föreläsningar som ger fördjupad insikt i uppgiften samt mjukvaruutveckling i stort.

    Litteratur

    Anges på kurshemsidan.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Kursen examineras kontinuerligt varje vecka med en rapport. Rapporten innehåller både en gemensam lagdel och en individuell del för varje lagmedlem för att dokumentera projektets framskridande. Slutbetyget sätts utifrån den sista versionen av rapporten. Exakt hur slutbetyget sätts utifrån rapporten blir specificerat i kurs-PM. Rapportens innehåll är relaterat till lärandemålen och kursens innehåll. Vidare är den uppdelad i olika avsnitt enligt kurs-PM där varje avsnitt måste bearbetas varje vecka för att bli godkänd.