Kursplan för Software product line engineering

Kursplan fastställd 2015-02-23 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSoftware product line engineering
 • KurskodDAT166
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Industriell ekonomi, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24112
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0215 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp
  • 17 Jan 2019 fm L
  • 23 Aug 2019 fm L

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  För behörighet till kursen krävs 1) en kandidatexamen i programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande, samt 2) en godkänd kurs i modelldriven mjukvaruutveckling (t.ex. DAT240 Modelldriven Engineering eller motsvarande) och en godkänd kurs i mjukvaruarkitektur (t.ex. DAT220 Advanced Software architecture eller motsvarande).

  Syfte

  Mjukvaruproduktlinjer (SPL) är en uppsättning mjukvaruprodukter som delar en gemensamt managerad uppsättning funktioner som tillsammans möter de behov som finns i ett visst marknadssegment eller uppdrag. De är utvecklade från en gemensam uppsättning nyckeltillgångar på ett planerat sätt. Genom att utveckla stora programvarusystem på detta sätt kan företag producera en uppsättning av produkter mer ekonomiskt, arbeta bättre med kundanpassning, och upprätthålla en hög takt i produktutvecklingen, samtidigt som man kan hålla garanterade nivåer av systemets totala prestanda och kvalitet. Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper inom området mjukvaruproduktlinjer som helhet, inklusive teknik, processer, organisatoriska och lednings-perspektiv.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Efter kursen ska studenten kunna:
  • förklara utmaningar med, och olika lösningar för, återanvändning och anpassning av storskaliga system,
  • förklara olika processer, roller och organisatoriska metoder för SPL,
  • förklara avgränsning och domänanalys för strategiska och affärsmässiga beslut samt kravspecifikation för SPL,
  • designa, utveckla, testa och utveckla SPL arkitekturer, komponenter och tillgångar,
  • använda verktyg som stödjer SPL och förklara deras begränsningar,
  • bedöma potential av, eller utvärdera befintliga, metoder för SPL i mjukvaruorganisationer som använder SPL ramverk, 
  • förklara komplexiteten i SPL teori genom praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper i industriell praxis.

  Innehåll

  Kursen omfattar följande moment:
  •      problem med återanvändning och anpassning av storskaliga system,
  •      avgränsning och domänanalys ,
  •      produktledning och produktlinje-ekonomi,
  •      design och utveckling av produktlinje-arkitekturer/komponenter av programvara,
  •      instansiering av familjemedlemmar, dvs produkter,
  •      verifiering och validering av produktlinje-arkitekturer av programvara,
  •      utveckling av produktlinje-tillgångar, det vill säga produkt-line-arkitektur, komponenter och produkter för en programvara,
  •      ramverk för bedömning/beskrivning av produktlinjer och praxis för programvara, 
  •      industriell praxis av produktlinjeteknik för programvara.

  Organisation

  Kursen är baserad på föreläsningar, workshops och grupparbeten

  Litteratur

  Main textbook: Klaus Pohl, Software Product Line Engineering: Foundations, Principles and Techniques, Springer verlag, 2005, ISBN 3-540-243720.

  Föreläsningsmaterial kommer också att baseras på: Frank van der Linden, Software Product Lines in Action, Springer verlag, 2007, ISBN 978-3540714361

  Böckerna kompletteras med forskningsrapporter/ publikationer som görs tillgängliga av kursansvarig.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen betygsätts baserat på följande faktorer:
  • Grupparbeten, 4,5 hp, betyg: underkänd, 3, 4, 5
  • Individuell skriftlig tentamen, 3 hp, betyg: underkänd, 3, 4, 5
  Betyg sätts individuellt för båda typerna av moment.