Kursplan för Kommunikativ kompetens på den internationella arbetsplatsen

Kursplan fastställd 2018-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCommunicative competence in the international workplace
 • KurskodCLS010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp
  0218 Inlämningsuppgift 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

    Examinator

    Behörighet

    Information saknas

    Kursspecifika förkunskaper


    Syfte

    Svenska företag utgör oftast internationella miljöer, präglade av kulturell och social mångfald. För att arbeta i en sådan miljö krävs färdigheter inom interkulturell kompetens, gruppdynamik, kommunikativ kompetens när det gäller svenska och engelska samt karriärplanering. Denna kurs ska ge förutsättningar för att kunna både förstå och aktiv delta i en sådan miljö med en större medvetenhet av vad det innebär.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


    1) Förklara och diskutera värderingar, normer och attityder, speciellt när det gäller den svenska arbetsplatsen
    2) Identifiera metoder för att jobba effektivt i en grupp
    3) Använda språket som ett effektivt verktyg
    4) Visa medvetenhet om de kompetenser som behövs för framtida yrkesliv i Sverige

    1) Detta betyder att studenten ska kunna:
    • definiera värderingar, normer och attityder
    • diskutera svenska och deras egna värderingar, normer och attityder.
    • förklara hur olika typer av identiteter (genus, ålder, land, geografiska, språk osv) påverkar kommunikation med andra
    2) Detta betyder att studenten ska kunna:
    • reflektera över grupprocessen i ett internationellt lag
    • identifiera och använda metoder för att jobba effektivt i en grupp
    • visa medvetenhet om olika sätt att hantera konflikt
    3) Detta betyder att studenten ska kunna:
    • kommunicera funktionellt både muntligt och i skrift på svenska
    • läsa och uppfatta akademiska texter på både svenska och engelska
    • ta hänsyn till publiken i både skriftlig och muntlig kommunikation
    • använda ett processorienterat sätt att arbeta med texter
    4) Detta betyder att studenten ska kunna:
    • beskriva sina egna professionella egenskaper anpassat till lyssnaren
    • dokumentera sin egen utveckling
    • visa förmågan att självständigt ta kontakt med företag och marknadsföra sin egen kompetens

    Innehåll

    Kommunikationsdelen:
    Kursen diskuterar framgångsrika strategier för kommunikation på arbetsplatsen, med fokus på övning, kritisk tänkande, diskussion och reflektion.
    -normer, attityder och förväntningar i kommunikation
    -internationella strategier på arbetsplatser, med speciell focus på den svenska arbetsplatsen
    -effektivt grupparbete
    -konfliktlösningar
    -att läsa akademiska texter på svenska och engelska
    -att skriva akademiska och professionella texter och presentera dem på svenska
    Deltagarna ska lämna in en portfolio med bl.a. följande uppgifter:
    -reflektiva texter
    -kort rapport
    -muntliga redovisningar


    Karriärplaneringsdelen av kursen:

    Seminarier och workshops kring:
    -Information om Chalmers och hur man läser på högskola/universitet i Sverige
    -Hur söker man jobb i Sverige och hur går rekryteringsprocessen till?
    -Övningar kring individens starka sidor, intressen, värderingar, färdigheter och viktiga erfarenheter. Detta görs både individuellt och i grupp.
    -Workshop: Att skriva CV och personligt brev
    Deltagarna ska lämna in ett CV och ett personligt brev.

    Organisation

    Deltagare möts minst en gång varje vecka för en heldag med seminarier, gruppdiskussioner och handledningar. Deltagare förväntas vara förbereda inför varje möte. Deltagande är obligatoriskt. En del av kursen kommer att ske i samband med studenter ifrån SSY326.

    Litteratur

    Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    För att bli godkänd på kursen krävs närvaro på samtliga schemalagda aktiviteter samt godkända inlämningsuppgifter