Kursplan för Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 2

Kursplan fastställd 2018-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNatural science and technology education 2
 • KurskodCIU256
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1, CIU216

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenterna skall kunna använda olika humanvetenskapliga perspektiv för att förstå sitt naturvetenskapliga eller tekniska ämnes syfte, karaktär och roll i samhälle och kultur samt utifrån detta göra kopplingar till den egna undervisningspraktiken och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda olika humanvetenskapliga perspektiv för att reflektera kring sitt ämnes syfte och karaktär
  • använda olika humanvetenskapliga perspektiv för att positionera sitt ämne i relation till samhälle och kultur
  • använda olika humanvetenskapliga perspektiv för att fördjupa sin ämnesförståelse och berika sin undervisningspraktik för att därigenom göra undervisningsämnet mer relevant och tillgängligt för gymnasieelever
  • använda olika humanvetenskapliga perspektiv för att diskutera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
  • använda historiska och andra relevanta humanvetenskapliga perspektiv för att diskutera och problematisera teknikens eller naturvetenskapens möjligheter och begränsningar samt människors ansvar för hur den används

  Innehåll

  Kursen behandlar naturvetenskap och teknik via en serie humanvetenskapliga perspektiv, såsom historiska, vetenskapsteoretiska och teknikfilosofiska.

  Organisation

  Kursen drivs i seminarieform där gemensamma diskussioner blandas med (ämnesspecifika) smågruppsdiskussioner och vissa praktiska övningar. Seminarierna kombineras med individuellt läsande och skrivande samt inlämningsuppgifter.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Efter en sammanvägning av betygsgrundande inlämningsuppgifter ges betygen U, 3, 4 eller 5.