Kursplan för Design av teknologi för barn

Kursplan fastställd 2018-02-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign of children's technology
 • KurskodCIU241
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. Kurstillfället ges enligt plan vartannat år. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23115
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0215 Konstruktionsövning + lab 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

   Examinator

   • Eva Eriksson

   Ersätter

   • CIU240 Interaction, games and learning

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Ha fullgjort kursen TDA497, Interaction design methodology eller motsvarande.

   Syfte

   Efter kursen skall studenterna kunna planera och utföra design av teknologi för barn med hänsyn till olika åldrar, färdigheter, intressen, och etiska aspekter. Dessutom skall studenterna kunna reflektera kritiskt kring designprocessen av dessa teknologier.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse
   -Beskriva olika stadier i barns utveckling som är relevanta för design av teknologi
   -Beskriva flera olika metoder för att involvera barn med olika färdigheter och intressen i designprocessen
   -Diskutera problem och möjligheter av att inkludera barn i olika stadier i designprocessen
   -Förklara de etiska aspekterna relaterade till design av teknologi för och med barn

   Färdigheter och förmåga
   -Designa teknologi speciellt anpassad till barn
   -Identifiera behov och krav för barn och andra intressenter
   -Designa med hänsyn till både barn och andra intressenter
   -Anpassa designmetoder till barns kontext och behov

   Värderingsförmåga och förhållningssätt
   -Analysera design med hänsyn till barns behov.
   -Kunna utvärdera en designs etiska och samhälleliga påverkan
   -Kritisera designer och designprocesser med avseende på barns behov

   Innehåll

   Kursen utforskar skärningen mellan användar-centrerad design, interaktionsdesign, kritisk design och speldesign för att designa artefakter (såsom spel, leksaker, sociala robotar) för och med barn i olika åldrar, olika färdigheter och intressen.

   Organisation

   Kursen är uppbyggd av en serie föreläsningar i kombination med övningar i form av projekt, designövningar, skriftliga inlämningar, etc.

   Litteratur

   Se separat litteraturlista.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras genom två moduler, nämligen:

   1.Övningar, 3 hp (godkänd/underkänd)
   2.En individuell examen bestående av två delar: en del som fokuserar på litteratur och en del som fokuserar på reflektioner angående projektarbetet, 4,5 hp (underkänd,3,4,5)

   I fall studenten missar examen måste den skriva en ny examen. För att godkännas på hela kursen måste studenten bli godkänd på båda momenten. Slutbetyget för kursen baseras på betyget för den individuella examen.