Kursplan för Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-01-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnNatural science and technology education 1
 • KurskodCIU216
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPLOL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknik och lärande
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 40124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen Matematik, undervisning och bedömning, MVE375.

  Syfte

  Syftet med denna kurs är att studenterna skall kunna planera och genomföra kurser, arbetsområden, lektioner och lärandeaktiviteter i sina naturvetenskapliga eller tekniska ämnen utifrån kursnära styrdokument och medvetna didaktiska val på ett sätt som stödjer alla elevers lärande och möjliggör för en likvärdig bedömning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • planera och genomföra undervisning som stödjer elevers lärande i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå utifrån ämnesplaner, relevanta källor och medvetna didaktiska val.
  • designa bedömningsmoment i fysik, kemi eller teknik på gymnasienivå som skapar förutsättningar för likvärdig och rättssäker betygsättning.
  • reflektera över sin ämneskompetens och sina pedagogiska utvecklingsbehov.
  • identifiera möjligheter till relevant integrering av hållbar utveckling i fysik-, kemi- eller teknikundervisning på gymnasienivå

  Innehåll

  Kursen behandlar följande teman: 
  • Planera, bedöma och betygsätta (fysik, kemi och teknik)
  • Perspektiv på hållbar utveckling och dess integrering i fysik-, kemi- eller teknikundervisning på gymnasienivå
  • Ämnesdidaktisk fördjupning för fysik, kemi och teknik  
  • Utvärdering och utveckling av egen kompetens 
  En stor del av kursens aktiviteter kontextualiseras i gymnasieskolans inledande kurser i fysik, kemi och teknik. Överlag ligger betoningen i kursen på praktiska snarare än teoretiska dimensioner, även om visa teoretiska perspektiv förekommer.

  Organisation

  I och med att studenter med olika ämnen (fysik, kemi och teknik) deltar i undervisningen blandas gemensamma seminarier med ett antal praktiskt orienterade ämnesdidaktiska fördjupningstillfällen samt arbetsuppgifter kopplade till ämnena. Vid fördjupningstillfällena delas studentgruppen upp efter ämnen och undervisningen sker i stor utsträckning med hjälp av yrkesverksamma gymnasielärare (såsom programmets mästarlärare) eller i vissa fall personer med annan relevant kompetens.

  Litteratur


  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att få godkänt på kursen behöver alla delar av kursen och de olika uppgifterna vara genomförda. Varje uppgift bedöms av läraren ansvarig för motsvarande del. En holistisk sammanvägning görs sedan av examinator i samråd med mästarlärare vilken resulterar i ett individuellt betyg för varje student. 

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2019-01-09: Lärandemål Lärandemål ändrat av PA
    Omformulering av text under Lärandemål