Kursplan för Design management

Kursplan fastställd 2019-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign management
 • KurskodBOM185
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 88112
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0115 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
0215 Projekt 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • BOM180 Design management

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till MSc program inom Arkitektur eller Samhällsbyggnadsteknik, samt utbytesstudenter med motsvarande bakgrund.

Syfte

Kursen syftar till att ge en förståelse för design och beslutsprocesser från konceptuella faser som förstudie till mer konkreta projekteringsfaser inför produktion. Syftet är att introducera projekteringens olika delar och moment, organisering och ledning av projekteringsprocessen samt de verktyg och metoder som är tillämpliga. Kursen betonar särskilt betydelsen av ledarskap i projekteringsprocessen och hur nya tekniker och metoder såsom Byggnads Informations Modeller (BIM) påverkar processen mot en mer integrerat arbetssätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förstå och kunna beskriva:
- de komplexa utmaningarna med den tvärdisciplinära projekteringsprocessen
- projekteringsledarens roll i byggprocessen
- och diskutera utmaningarna i projekteringsprocessen
- Byggnads Informations Modell (BIM) konceptet och vilka möjligheter och konsekvenser användandet dessa system ger projekteringsprocessen

Känna till och kunna
- beskriva och diskutera olika roller och aktörer i projekteringsprocessen
- att beskriva designteori och att kunna diskutera projekteringsprocessen
- beskriva, använda och diskutera designmetodik och dess verktyg
- att delta i multidisciplinära arbetsgrupper i projekteringsprocessen
- beskriva och diskutera projekteringsledningens använder BIM i projekteringsprocessen
- kommunicera med andra aktörer i projekteringsprocessen på ett professionellt sätt

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar som tar upp designteori och designmetoder, projekteringsmetoder och projekteringsverktyg, inklusive BIM, med fokus på hur dessa hanteras för att leda och styra projekteringsprocessen. Projektuppgifter, övningar och datorlaborationer avser att träna studenten på olika moment i projekteringsprocessen. Kommunikation och integration mellan olika discipliner är i fokus.

Organisation

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och ett antal projektuppgifter och datorövningar kopplat till BIM.

Litteratur

Se kurshemsida för aktuell litteratur och information.

Examination inklusive obligatoriska moment

Projektuppgifter och datorövningar utgör grund för betygssättning.