Kursplan för Urban metabolism

Kursplan fastställd 2018-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnUrban metabolism
 • KurskodBOM165
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIEE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 27113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0112 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  BSc in Civil Engineering, Architecture, Environmental engineering or equivalent.

  Syfte

  The aim of the course is for students to understand functioning of cities in terms of their infrastructures, resource use and waste production as well as exchange between the cities and the environment. The obtained skills will enable students to assess performance of contemporary cities and suggest necessary transformations in order to meet challenges of global urbanization, resource scarcity and environmental degradation.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  förklara viktiga aspekter av hållbarhet för stadsområden med fokus på miljöpåverkan och resursbegränsningar; undersöka samhällsekonomiska och tekniska system i städer för att bedöma städernas tillstånd i förhållande till en hållbar utveckling; utveckla modeller av samhällsekonomiska och tekniska system i städerna; föreslå åtgärder inom tekniska system, teknik, resurshantering och livsstil som kan främja hållbara och attraktiva städer samt möjliggöra effektiv resursanvändning; simulera, uppskatta och utvärdera effekten av föreslagna åtgärder på resursflöden och miljöpåverkan.

  Innehåll

  Följande ämnen ingår i kursen: stadsresursförbrukning i utvecklade länder och utvecklingsländer; betydelse av invånarnas livsstil, teknikval och stadsdesign för stadsresursförbrukning; direkt och indirekt miljöpåverkan av resursförbrukningen; förvaltning av stadsresurser; avfallshantering och sekundärt resursutnyttjande. Följande verktyg kommer att tillämpas bland annat: materialflödesanalys, geografiska informationssystem, vattenbalansmodellering och livscykelanalys.

  Organisation

  Kursens ämnen undersöks genom föreläsningar, seminarier, laborationer med modellering, gruppprojekt och en skriftlig individuell reflektion på kursens material.

  Litteratur

  Föreläsningar, webbaserade föreläsningar, vetenskapliga publikationer och data för projekten kommer att göras tillgängliga under kursen på kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kontinuerlig bedömning är den centrala examinationsformen, genom ett gruppprojekt och individuella uppgifter. Det slutliga betyget (underkänt, 3, 4 eller 5) baseras på en skriftlig rapport och muntliga presentationer/opposition (3,5 hp) av ett grupparbete samt på skriftliga individuella uppgifter (4 hp). Närvaro på presentationsseminarium, laborationer samt grupparbeten krävs för att godkännas på kursen.