Kursplan för Fastighetsekonomi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnReal estate finance and economics
 • KurskodBOM135
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 14115
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 29 Okt 2018 fm SB
 • 09 Jan 2019 fm SB
 • 21 Aug 2019 fm SB

I program

Examinator

Behörighet

Information saknas

Kursspecifika förkunskaper

Antagen till MPDCF eller TIPMA eller kunna uppvisa motsvarande kurser i företagsekonomi.

Syfte

Kursen syftar till grundläggande förståelse för ekonomiska och finansiella analyser och beslut avseende fastighetsmarknaden och investeringar i denna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- på grundläggande nivå tillämpa redskap för investeringskalkylering och fastighetsvärdering
- beskriva och redovisa konsekvenser av olika finansieringssätt
- redogöra för frågeställningar i samband med portföljanalys
- beskriva och tillämpa fastighetsekonomiska teorier och metoder genom ett projektarbete

Innehåll

Kursen inleds med en översikt över fastighetsmarknaden och dess finansiella och ekonomiska styrprocesser. Teorier som förklarar marknadsmekanismer, konsekvenser av riskanalyser och marknadsbeteende och dess påverkan på finansiella processer kommer också att tas upp. Finansiella effekter på beslutsfattande tas också upp. En projektuppgift genomförs där studenterna ges möjlighet att diskutera fastighetsmarknaden och dess aktörer baserat analys av finansiella processer och marknadsaktiviteter.

Organisation

Kursens organisering: Föreläsningar och grupparbete.

Litteratur

Denna presenteras på pingpong i läsperioden som föregår den aktuella utbildningsperioden.

Examination inklusive obligatoriska moment

Tentamen och projektuppgift.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-06-27: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2019-08-21 7,5 hp, 0108]
  • 2018-11-08: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
   [2019-01-09 F, 0108]
  • 2018-09-07: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av TENTAMENSADM
   [2018-10-29 F, 0108]