Kursplan för Kunskap och lärande i projektorganisationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnKnowledge and learning in project organisations
 • KurskodBOM090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 14120
 • Max antal deltagare25
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0108 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper


  Syfte

  Vad är kunskap och lärande? Varför är dessa begrepp viktigt för organisationer och vilka antaganden ligger till grund för dem? Kursen kommer att utforska olika antaganden om kunskap och lärande i projektorganisationer och analysera därav följande metoder i form av fördelar och begränsningar. Syftet är att utveckla en förståelse för komplexiteten och utmaningen i hantering av kunskap och lärande för projekt- och linjechefer på olika nivåer. Diskussionerna i klassen kommer till stor del baseras på aktuella fallstudier och på studentens egen praktik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Definiera, beskriva och relatera grundläggande teorier om kunskapshantering.
  • Definiera, beskriva och relatera grundläggande teorier om individuellt och organisatoriskt lärande.
  • Kritiskt utvärdera tillämpningen och praktiska konsekvenserna av kunskapshantering och lärande i projektorganisationer.
  • 
Identifiera lämpliga verktyg, tekniker, processer och rutiner för hantering av kunskap i olika typer av projektorganisationer.
  • 
Kritiskt läsa, reflektera och diskutera akademiska texter. 

  • Organisera och aktivt delta i seminarier och grupparbeten.

  Innehåll

  Kursen blandar teori med praktik, kritiskt tänkande, gemensam reflektion och diskussion om följande ämnen:
  • Centrala begrepp inom kunskapshantering teori;
  • 
Hårda och mjuka kunskapshanteringssystem; 

  • Att lära på olika organisatoriska nivåer: organisationens lärande, kollektivt lärande och individuellt lärande;
  • Communities of practice, nätverk och socialt lärande system.

  Organisation

  Kursen består av:
 föreläsningar, inklusive gästföreläsar; 
grupparbeten
; seminarier.

  I kursen ingår även obligatoriska seminarier och presentationer

  Litteratur

  Newell, S., Robertson, M., Scarborough, H. and Swan, J. (2009) Managing knowledge work and innovation, second edition. Palgrave Macmillian, Basingstoke, UK.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Individuella uppgifter, grupparbeten och en hemtentamen. I kursen ingår obligatoriska seminarier och presentationer.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-10-22: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 65 till 25 av UBS/PA
    [Kurstillfälle 1]
   • 2018-09-10: MIN_PART MIN_PART 10 tillagt av UBS
    [Kurstillfälle 1]